Uutinen

Sote-erillisratkaisu vaatii osaavan sosiaalialan henkilöstön

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii, että esitetyssä pääkaupunkiseudun sote-erillisratkaisun mallissa varmistetaan sosiaalialan työvoiman saatavuus ja henkilöstön erityisosaaminen.

–  Esimerkiksi sosiaalityöntekijäpula on kunnissa arkea, vaikka Suomessa on 2500 sosiaalityöntekijää enemmän kuin kunnissa on vakansseja. Kolmannes sosiaalityöntekijöistä ei hakeudu kuntiin asiakastyöhön, koska resurssit ovat puutteellisia, asiakasmäärät valtavia, johtamisessa on ongelmia ja palkka ei vastaa työn vaativuutta, kertoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Sote-erillisratkaisun rinnalla tuleekin ratkaista myös alan houkuttelevuus: työntekijöille tulee antaa mahdollisuudet tehdä eettisesti kestävää sosiaalityötä tarjoamalla riittävät resurssit ja sopiva asiakasmitoitus. Keskeistä on myös mahdollisuus täydennyskoulutukseen.

– Ammattitaidon päivittäminen auttaa työntekijää vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin, painottaa Katajisto.

Sosiaalityö kiinnostaa Suomessa opiskelijoita, mutta alan vetovoima ei ulotu työelämään. Nyt olisi aika kehittää sosiaalialan tehtävänkuvia, työnjakoa ja johtamista sekä kohtuullistaa asiakasmäärät palkkauksen parantamisen ohella Talentia summaa.

Palvelutarpeet huomioitu hyvin

Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin mahdollisen sote-erillisratkaisun loppuraportissa esitetään, että neljä itsehallintoaluetta ja Helsingin kaupunki järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen.

Talentia kiittää erillisratkaisua siitä, että se huomioi hyvin Uudenmaan asukkaiden erityiset palvelutarpeet, joita ovat esimerkiksi asunnottomuus, paperittomuus, maahanmuuttajien suuri määrä ja alueen väestönkasvu.

 

Lue Talentian lausunto sote-erillisratkaisusta