Tiedote

Sosionomien osaaminen välttämätön varhaiskasvatuslain toimeenpanossa

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia ry muistuttaa, ettei tehtävänkuvia ja nimikkeitä pidä muuttaa hätiköidysti uuden varhaiskasvatuslain tullessa voimaan 1.9.2018. Lastentarhanopettajan tai päiväkodin johtajan tehtävissä jatkaa nykyinen henkilöstö yhtä kelpoisina kuin ennenkin. Lain voimaantulo ei edellytä uusien tehtävänimikkeiden käyttöönottoa.

Mikäli työnantaja päättää muuttaa lastentarhanopettajat nimikkeiltään varhaiskasvatuksen opettajiksi, myös lastentarhanopettajakelpoiset sosionomit ovat tällöin varhaiskasvatuksen opettajia. Työsuhteen ehdot säilyvät entisellään niin sosionomi- kuin kandidaattitaustaisilla opettajilla.

–  Erityisesti varhaiskasvatuksen sosionomi uutena ammattina ja tehtävänä vaatii yhteistyötä AMK-verkoston ja työnantajien kanssa koulutuksen ja tehtävänsisältöjen kehittämiseksi työelämän tarpeisiin, Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo.

Mikäli työpaikalla pilotoidaan varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävää, pilotin ajaksi tulee tehdä määräaikainen työsopimus. Työntekijän voimassa oleva sopimus lastentarhanopettajana tai varhaiskasvatuksen opettajana tulee jäädä voimaan, jolloin henkilö voi siihen halutessaan palata, ammattiliitto Talentia linjaa.

Talentia seuraa aktiivisesti lastentarhanopettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointeja. Liiton mukaan kunnat tarvitsevat viipymättä ohjeistusta Kuntatyönantajalta ja OKM:lta, jotta lain tulkinnat eivät aiheuttaisi työelämässä sekaannusta. Liiton jäsenten aktiivisuutta tarvitaan edelleen rekrytoinnin epäkohtien esille nostamiseksi.

– Informoimme kuntia ja varhaiskasvatuksen yksityisiä työnantajia kelpoisuuksista ja siirtymäsäännöksistä lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja päiväkodin johtajan tehtäviin. Olemme tyytyväisiä siihen, että työnantajat ovat korjanneet virheellisiä rekrytointi-ilmoituksia uuden varhaiskasvatuslain siirtymäsäännösten mukaisiksi, kommentoi Marjo Varsa, Talentian ammattiasioiden päällikkö.

Talentia palaa varhaiskasvatuksen henkilöstörakennekysymyksiin tulevassa eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttamisessa. Tavoitteena on, että sosionomien kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään palautetaan. Varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomi YAMK -tutkinnon kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään täytyy myös palauttaa. Lisäksi tulee avata mahdollisuus esiopetuskelpoisuuden hankkimiseen.

– Korkeakoulutettujen, varhaiskasvatukseen suuntautuneiden sosionomien ammattitaidon täysi hyödyntäminen on entistäkin tärkeämpää nyt, kun esiopetusta laajennetaan entistä isommalle joukolle lapsia, painottaa Talentian puheenjohtaja Ristimäki.

Lisätietoja:

Tero Ristimäki, puheenjohtaja
040 583 2657, tero.ristimaki@talentia.fi

Marjo Varsa, ammattiasioiden päällikkö
044 078 9569, marjo.varsa@talentia.fi

>> Tutustu Talentian varhaiskasvatussivuihin