Sosiaalityön tutkimuksen pysyvä rahoitus vie alaa eteenpäin

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry iloitsee siitä, että sosiaalityön tutkimus on vihdoin saamassa valtion tutkimusrahoituksen. Terveyden tutkimuksessa vastaavanlainen rahoitus on ollut jo pitkään.

Muutos on tarkoitus toteuttaa niin, että sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta tulee sosiaalihuoltolakiin uusi säännös sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus.

– Talentia kannattaa hallituksen esitysluonnosta. Kyseessä on hyvin tarpeellinen ja merkittävä asia sosiaalialalle. Pysyvä rahoitus vahvistaa tutkimusperustaista toimintakulttuuria sosiaalityössä ja alan pitkäjänteistä kehittämistä, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Talentia toivoo kuitenkin, että säädöksiä tarkennettaisiin:

– Esityksessä puhutaan yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta. Ehdotamme, että rahoitus nimetään sosiaalityön tieteellisen tutkimuksen rahoitukseksi, jota kohdennetaan sosiaalityön tieteenalaan perustuvaan tutkimukseen, Manssila sanoo.

Rahoituksen nimeäminen sosiaalityön tieteellisen tutkimuksen rahoitukseksi vastaisi myös ehdotettua nimeä paremmin kansainvälistä sosiaalityön määritelmää.

– Tutkimusrahoitusta on kohdennettava laajasti sosiaalityön tutkimukseen ja kehittämiseen, johon ehdotetut tutkimuksen painoalat kannustavat. Rahoituksella voidaan edistää henkilöstön osallistumista tutkimustoimintaan. Samalla voidaan tukea ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden akateemista jatkokouluttautumista, Manssila sanoo.

Hallitus esittää sosiaalityön tutkimukselle arviointiryhmää. Talentia ehdottaa, että arviointiryhmän kokoonpanoa täydennetään ammattikorkeakoulujen edustuksella.

– Myös sosiaalihuollon henkilöstön tutkimus- ja muusta osaamisesta on pidettävä huolta. Näin voidaan varmistaa vaikuttavien asiakastyön menetelmien pitkäjänteinen kehittäminen, käyttöönotto ja arviointi, Manssila sanoo.

Lue Talentian lausunto aiheesta: Lausunto sosiaalihuoltolain muuttamiseksi ja asetukseksi yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta