Tiedote

Sosiaalihuollon palveluvelka on tikittävä pommi

Sosiaalihuollon palveluille on varattava riittävästi rahaa valtion ensi vuoden budjettiin. Muuten palveluvelka kasvaa entisestään, varoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

– Meillä on käsissämme tikittävä aikapommi, jos jätämme ihmiset kylmästi oman onnensa nojaan. Päättäjien pitää turvata sosiaalipalvelujen kantokyky, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Tarve sosiaalipalveluille on kasvanut koronan aikana. THL:n mukaan on syntynyt palveluvajetta, joka on johtanut ongelmien kasautumiseen ja vaikeutumiseen. Palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan ihmisten ongelmiin, kertoo tuorein Sosiaalibarometri. Apua tarvitsevat jäävät ilman apua. Lisäksi osa palveluvelasta ilmenee vasta ajan saatossa.

Sosiaalihuollon palveluvelkaa voidaan purkaa vain, jos kunnat ja hyvinvointialueet saavat sitä varten tarpeeksi rahaa. Lisäksi alan työntekijöistä on alettava pitää parempaa huolta.

– Sosiaalialan ammattilaiset, kuten sosionomit, sosiaalityöntekijät, geronomit, ovat kantaneet isoa työtaakkaa jo ennen koronaa. Jaksamista koettelevat lisäksi muun muassa henkinen kuormitus, aikapaine ja työkavereiden vaihtuvuus. Nämä ovat vakavia uhkia sosiaalipalvelujen toteutumiselle, Karsio sanoo.

Sosiaalialan työntekijöitä saadaan kunnon palkalla ja hyvillä työoloilla

Tilanteen parantamiseen löytyy keinoja, jotka on vain otettava käyttöön. Talentian selvityksen (2017) mukaan sosiaalialan korkeakoulutetut ammattilaiset toivovat työstään kunnon palkkaa, kohtuullista työmäärää, koulutusmahdollisuuksia, kunnollisia työoloja ja hyvää johtamista.

– Kun työpaikka laittaa nämä asiat kuntoon, niin työntekijöitä kyllä löytyy ja he myös sitoutuvat työpaikkaan. Siitä hyötyvät asiakkaatkin. On taloudellisesti järkevää pitää huolta työntekijöistä, sillä hyvinvoivat työntekijät vaihtavat harvemmin työpaikkaa kuin tyytymättömät, Karsio muistuttaa.

Työntekijöiden vaihtuvuus tulee tutkimusten mukaan kalliiksi. Esimerkiksi yhden sosiaalityöntekijän vaihtuminen voi maksaa jopa 75 000 euroa. Työntekijän vaihtumisesta aiheutuu myös inhimillisiä seurauksia, joita on vaikea laskea rahassa.

THL:n resursseja on syytä vahvistaa

Sosiaalihuollon palvelujärjestelmän toimivuudesta on saatava enemmän tietoa. Järjestelmän suoriutumista pitää tarkastella ennen kaikkea haavoittuvimpien ihmisryhmien näkökulmasta.

– THL:n resursseja on syytä vahvistaa, jotta se asiantuntijalaitoksena kykenee tuottamaan ajantasaista tietoa sosiaalipalveluiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Tällä hetkellä sosiaalialalla tiedontuotanto on heikolla tasolla verrattuna terveydenhuoltoon, Karsio sanoo.

Talentia on antanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon, joka koskee valtion 2022 budjettia. Lue lausunto tästä: Talentian lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle