Uutinen

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt eivät tee hoitotyötä

Suomessa on tällä hetkellä pulaa terveydenhuollon hoitotehtävissä työskentelevistä, eikä tilanne tule helpottamaan lähivuosina. Talentia muistuttaa, että sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä ei voida käyttää tehtäviin, joissa edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä.

– Sosionomit, sosiaalityöntekijät, kuntoutuksen ohjaajat ja geronomit ovat korkeasti koulutettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joiden osaamiseen eivät sisälly terveydenhuollon ammattitehtävät. Työnantaja on vastuussa, ettei hoitotyössä käytetä henkilöitä, joilla ei ole tällaiseen tehtävään pätevyyttä, painottaa Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun on oltava turvallista, laadukasta ja asianmukaisesti toteutettua.

Potilasturvallisuus edellyttää, että terveydenhuollon hoitotehtäviä eivät harjoita muut kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt.

– Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävissä saa toimia vain Valviran myöntämän laillistuksen saanut henkilö. Esimerkiksi moniammatillisen yhteistyön nimissä ei voida missään nimessä siirtää terveydenhuollon osaamista edellyttäviä työtehtäviä sosiaalihuollon ammattihenkilöille, Manssila sanoo.

Työnantajien puututtava työntekijäpulaan

Talentia huomauttaa, että työnantajasektori on vastuussa hoitajapulasta. Esimerkiksi palveluyksiköissä tulisi olla kirjalliset suunnitelmat riittävästä henkilöstömäärästä ja osaamisesta, ja siitä, miten toimitaan poikkeustilanteissa, joissa henkilökuntaa ei ole riittävästi. Suunnitelmaan tulisi sisällyttää konkreettinen toimintamalli asiakkaiden ja potilaiden turvallisuudesta sekä työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtimiseen. Ammattilaisilla on oltava mahdollisuus keskittyä potilas- ja asiakasturvallisuutta edistävään ja varmistavaan työtapaan.

Talentia painottaa, että työnantajien on panostettava sote-ammattilaisten työhyvinvointiin ja palkkaukseen.

– Jokaisella ammattilaisella on oikeus ja velvollisuus toimia saamansa koulutuksensa puitteissa ja osaamistaan jatkuvasti kehittäen. Asianmukainen palkkaus, riittävät resurssit ja mahdollisuus toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti sekä hyvä johtaminen ovat keinoja sitouttaa nykyiset osaajat ja houkutella uusia ammattilaisia, Manssila sanoo.

Lisätietoa

Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila
jaana.manssila@talentia.fi
puh. 09 3158 6025