Tiedote

SASK: Ilman liittoa ei ole oikeuksia

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on käynnistänyt viestintäkampanjan oikeudesta järjestäytyä ja neuvotella työehdoista. Talentia on SASKin jäsen.

– Lähestymme aihetta kansainvälisestä näkökulmasta, mutta juuri tänä syksynä tuntuu erityisen tärkeältä muistuttaa näistä työelämän ihmisoikeuksista myös Suomessa, SASKista sanotaan.

Oikeus perustaa ammattiliitto ja liittyä liittoon on kenties merkittävin työhön liittyvistä ihmisoikeuksista, kerrotaan kampanjasivulla. Ammattiliitot ovat olemassa varmistaakseen, että muut oikeudet toteutuvat.

Juuri tänä syksynä tuntuu erityisen tärkeältä muistuttaa näistä työelämän ihmisoikeuksista myös Suomessa.

SASKin mukaan YK:n jäsenmaissa jokaisella ihmisellä on oikeus päättää liittoon kuulumisesta.

– Silti läheskään kaikki maailman työntekijät eivät pääse tästä oikeudesta nauttimaan. Joissain maissa tiettyjen työntekijäryhmien oikeutta järjestäytyä rajoitetaan lainsäädännöllä ja lähes kaikissa maissa oikeutta rajoittavat toisinaan tai systemaattisesti myös työnantajat.

Lue lisää: SASK selvitti työntekijöiden oikeudet viidessä maassa – ne toteutuvat kohtuullisesti paperilla mutta eivät käytännössä

Oikeus kuulua liittoon ja neuvotella

SASKin mukaan liiton tärkein tehtävä on neuvotella asioista työnantajan kanssa yksittäisen työntekijän puolesta.

– Siksi on tärkeää, että se edustaa mahdollisimman suurta työntekijöiden joukkoa. Oikeus neuvotella on ammattiliiton kulmakivi, mutta sitäkin rajoitetaan monissa maissa ja monien ihmisten osalta, vaikka ammattiliitot sinänsä olisivatkin sallittuja.

Lue lisää SASKin kampanjasta

Talentia on jäsen SASKissa, joka on Suomen ainoa työntekijöiden oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöjärjestö. SASK tukee ammattiliittoja kehittyvissä maissa, jotta ne pystyvät paremmin puolustamaan työntekijöiden ihmisoikeuksia. SASKin jäsenenä Talentia tukee kehittyvien maiden ammattiliittojen toimintaa ja siten työntekijöiden oikeuksien, olojen ja työehtojen paranemista. Talentian jäsenet ovat tervetulleita mukaan SASKin kansainväliseen toimintaan. Osallistua voi esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin, koulutuksiin ja opintomatkoille.