Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK

Talentia on jäsen SASKissa, joka on Suomen ainoa työntekijöiden oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöjärjestö.  SASKiin kuuluu lähes 40 ammattijärjestöä Suomessa. SASKin jäsenenä Talentia tukee kehittyvien maiden ammattiliittojen toimintaa ja siten työntekijöiden oikeuksien, olojen ja työehtojen paranemista. Talentian jäsenet ovat tervetulleita mukaan SASKin kansainväliseen toimintaan. Osallistua voi esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin, koulutuksiin ja opintomatkoille.

Jäsenet voivat ryhtyä myös SASK-lähettiläiksi, jotka toimivat SASKin äänitorvina omilla työpaikoillaan ja tapahtumissa. Lähettiläänä pääsee hyvin perille kansainvälisen vaikuttamisen tavoista. Lue lisää, miten voit lähteä mukaan SASK-lähettilääksi.

Talentian yhteyshenkilö SASKin jäsenyyteen ja toimintaan liittyvissä asioissa on järjestöpäällikkö Janne Seppälä.

Fingo

Talentia on Fingon – Suomalaiset kehitysjärjestöt jäsen. Talentialaiset voivat osallistua Fingon järjestämiin koulutuksiin jäsenetuhinnoin ja matkakulut 17 euroa ylittävältä osuudelta korvataan edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Lisätietoja: Fingon toimisto, puh. 050 317 6690, www.fingo.fi.

CIF – kansainvälinen vaihto-ohjelma

Council of International Fellowship (CIF) tarjoaa kansainvälisiä vaihtoja sosiaalialan ammattilaisille. Vaihto-ohjelmat on tarkoitettu alan ammattilaisille, jotka ovat jo muutaman vuoden työskennelleet alalla. Vaihto-ohjelmat kestävät kahdesta neljään viikkoa. Ohjelmat ovat ryhmämuotoisia. Hakuaikoja on ympäri vuoden. Kielenä on pääosin englanti. Ohjelman aikana asutaan isäntäperheissä.

Hakeminen muiden maiden ohjelmiin tapahtuu Suomen CIFfin välityksellä.

Lisätietoja

www.ciffinland.org ja www.cifinternational.com

Suomen CIF sähköposti: info@ciffinland.org

Näin vaikutamme

Talentia ajaa jäsentensä palkkauksellisia etuja, vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa jäsenistönsä asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä.