Uutinen

Talentia lahjoittaa reilua joulua

SASKin Reilua joulua -keräyksen varoilla tuetaan heikossa asemassa olevia työntekijöitä kehittyvissä maissa.  

Talentia lahjoittaa joulukorttirahat tänä jouluna Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKille. Reilua joulua -keräyksen varoilla tuetaan maailman heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä kehittyvissä maissa.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK tukee ammattiliittojen toimintaa kehittyvissä maissa, joissa työtä tehdään usein ilman ihmisoikeuksia sekä vailla oikeutta järjestäytyä ja neuvotella työehdoista. 

SASKin työn ansiosta esimerkiksi kotiapulaisina työskentelevien naisten ja tyttöjen työ- ja elinolot ovat kohentuneet mm. Mosambikissa, Kolumbiassa, Filippiineillä ja Indonesiassa. Kotiapulaisille on neuvoteltu paremmista työehdoista, kuten vapaapäivistä ja palkankorotuksista. Tämä on mahdollistanut esimerkiksi monipuolisemman ravinnon hankkimisen perheelle sekä lasten koulukäynnin aloituksen.

Joulukeräykseen voivat osallistua niin yritykset, yhteisöt, järjestöt ja ammattiliitot kuin yksityiset ihmisetkin. Jo pienellä lahjoituksella voidaan parantaa monen ihmisen elämää toisella puolella maailmaa. 

>> Lue lisää SASKin Reilua joulua -keräyksestä ja joulukeräykseen lahjoittamisesta 

SASK on työelämän ihmisoikeusjärjestö. Se edistää ihmisarvoista työtä ja reiluja työoloja maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Talentia on yksi jäsenjärjestöistä.  

>> Lue lisää SASKista