Uutinen

Palkkojen korotustasot pöydällä yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelut jatkuivat tiistaina 21.3. Tällä hetkellä neuvotteluissa käsitellään palkkojen korotustasoja.

Lähentymistä osapuolten välillä ei Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaan mukaan tapahtunut.

Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla 28.3. ja 31.3.

Optiovuosi

Vuosi 2023 on yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen mukaan niin kutsuttu optiovuosi.

Se tarkoittaa, että työehtosopimus on voimassa 30.4.2024 asti, jos neuvotteluosapuolet pääsevät sopuun palkankorotuksista määräaikaan mennessä.

Jos sopua ei saada aikaan maaliskuussa 2023, on työehtosopimus mahdollista irtisanoa päättymään 30.4.2023.

Talentia tavoittelee yksityiselle sosiaalipalvelualalle tänä vuonna vähintään samansuuruisia korotuksia kuin kuntasektorilla, mukaan lukien kuntasektorin palkkaohjelman korotukset.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolelta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.