Tiedote

Palkkaohjelmat ja luottamusmiessopimukset esillä kunta-alalla keskiviikkona

Kunta-alan neuvottelijat jatkoivat edelleen pääsopijajärjestöjen palkkaohjelmatavoitteiden käsittelyä tapaamisessa keskiviikkona 23. helmikuuta.
JUKOn tavoitteena on koko kunta-alaa ja hyvinvointialueita koskeva palkkaohjelma eli kuntien ja hyvinvointialueiden ansiokehitys- ja saatavuusohjelma. Ohjelman kustannusraami olisi kaikilla sopimusaloilla sama, mutta kohdennus tehtäisiin kunkin sopimusalan omista lähtökohdista käsin.

Neuvotteluosapuolet keskustelivat myös kuntien ja hyvinvointialueiden uudesta yhteisestä pääsopimuksesta. Tästä ratkaisusta tehtiin aiesopimus vuoden 2020 neuvotteluiden yhteydessä, eli aiesopimus oli osa silloista kokonaisratkaisua.

Lisäksi keskiviikon neuvotteluissa oli esillä, sovitaanko hyvinvointialueille jo nyt oma luottamusmiessopimus.

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kuntatyönantajat KT.

Seuraavan kerran osapuolet kokoontuvat yhteisesti perjantaina 25. helmikuuta.

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)
Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat yhteensä noin 425 000:ta palkansaajaa.

JUKO julkaisi tiedotteen 23.2.2022.

>> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivuilla