Tiedote

Palkkakikkailua Etelä-Pohjanmaalla: ”Voi vaikuttaa palkankorotuksiin negatiivisesti”

Talentian tietoon on tullut, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella työnantaja on pilkkonut sosiaalialalla työskentelevien henkilöiden tehtäväkohtaisia palkkoja.

Palkkarakennetta muutettiin liikkeen luovutuksen yhteydessä, eli kun työntekijät ja viranhaltijat siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille. Tuolloin tehtäväkohtainen palkka jaettiin kahteen osaan: tehtäväkohtaiseen palkkaan ja erillislisään.

Hyvinvointialueilla sovellettavan Sote-sopimuksen mukaan tehtäväkohtaista palkkaa ei voi pilkkoa, eikä sen osia voi siirtää toisiin palkanosiin.

Palkan pilkkominen voi olla työnantajan palkkakikkailua

Toimenpide saattaa olla vippaskonsti, jolla tehtäväkohtainen palkka saadaan näyttämään todellista korkeammalta.

– Pilkkominen voi johtaa hyvinvointialueella tehtävän palkkaharmonisoinnin tasoon alentavasti, Talentian neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen kertoo.

Palkkaharmonisaatiossa tehtäväkohtaiset palkat yhteensovitetaan nykyisen oikeuskäytännön mukaan korkeimpien tehtäväkohtaisten palkkojen tasolle, minkä takia juuri niitä usein pyritään pilkkomaan.

– Tämä heikentää harmonisoinnista saatavaa yhteistä hyötyä, kun ylin piikkipalkka laskee, Kinnunen selventää.

Lue lisää: >> Palkkaharmonisaatio on mahdollisuus – Älä suostu pilkkomaan palkkaasi

Pilkkomisesta ei ollut olemassa työpaikkakohtaista sopimusta työnantajien ja työntekijöiden edustajien kesken, eli paikallista sopimusta ei ollut tehty.

Valvontapyyntö tuotti tulosta

Talentian näkemyksen mukaan ainoastaan tehtävä ja sen vaativuus määrittävät tehtäväkohtaisen palkan. Lisät tulevat tähän päälle.

– Voi vaikuttaa jopa palkankorotusten määrään negatiivisesti, jos tehtäväkohtaista palkkaa pilkotaan keinotekoisilla lisillä. Emme tiedä, olisivatko sopimuskorotukset kohdistuneet myös esimerkiksi erillislisään, Kinnunen huomauttaa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko laati asiasta valvontapyynnön Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajiin (KT). Valvontapyynnön ansiosta KT ohjeisti hyvinvointialuetta korjaamaan menettelyään mahdollisimman pikaisesti.

– On hyvä, että virhe on korjattu. Toiveena on, ettei muillakaan hyvinvointialueilla erillislisää käytettäisi, eikä asiaan tarvitsisi puuttua valvontapyynnöin toistamiseen, Kinnunen sanoo.

Tyrmäys silmänkääntötempuille

Millään palkanosilla ei tule pyrkiä näennäisesti vaikuttamaan tehtäväkohtaisen palkan tasoon. Esimerkiksi henkilökohtainen lisä ja rekrytointilisä ovat erillisiä palkanosiaan, ja niillä tulee olla sopimuksen mukainen peruste.

– Mikäli tehtäväkohtaista palkkaa pilkotaan näiden avulla, Talentia tulee selvittämään ja tarvittaessa puuttumaan väärinkäytöksiin, Kinnunen painottaa.

Lisän myöntöperuste tulee aina ilmoittaa työntekijöille ja viranhaltijoille.

Ota yhteyttä luottamusmieheen, jos palkkaasi on pilkottu

Jos huomaat, että erillislisää tai muita vastaavia lisiä käytetään palkkasi pilkkomiseen, ota yhteys omaan luottamusmieheesi. Talentia saa luottamusmiehen kautta tiedon sopimuksen vastaisesta menettelystä, selvittää mistä on kyse ja voi tarvittaessa puuttua asiaan.

Lisätiedot:

Tiina Kinnunen

neuvottelupäällikkö

tiina.kinnunen@talentia.fi

09 3158 6047