Uutinen

Palkan erillislisä voi merkitä palkanalennusta

Onko palkkalaskelmaasi ilmestynyt merkintä tehtävälisästä, tk-lisästä tai muusta lisästä? Kunta-alalla työskentelevän kannattaa silloin olla tarkkana. Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus (KVTES) ei nimittäin tunne tehtäväkohtaisesta palkasta erillistä lisää, vaan kaikki tehtävään ja vaativuuteen liittyvien tekijöiden tulisi vaikuttaa tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Viime aikoina jotkut kunta-alan työnantajat ovat alkaneet käyttää tehtäväkohtaisen palkan lisäksi erillisiä lisiä, joita on nimetty muun muassa tehtävälisäksi ja tk-lisäksi.

– Kyseessä voi olla vippaskonsti, jolla pyritään alentamaan jonkin työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa. Yleensä tällä henkilöllä on ollut työpaikan korkein tehtäväkohtainen palkka, sanoo Talentian neuvottelupäällikkö Tuomas Hyytinen.

Työnantaja on saattanut tehdä niin, että se on määritellyt verrokkiryhmän TVA-tason (tehtävän vaativuuden arviointi) ja päättänyt sen jälkeen siirtää tämän tason ylittävän tehtäväkohtaisen palkan niin kutsutuksi erillislisäksi.

Toimenpiteellä on saatu näyttämään, että tehtäväkohtaiset palkat samassa vaativuusryhmässä ovat yhtä suuria, vaikka tosiasiallisesti näin ei ole ja vaikka erillislisät käyttäytyisivät kuten tehtäväkohtainen palkka.

Tämä toimintatapa on Hyytisen mukaan yleistynyt työnantajien keskuudessa.

– Palkkaharmonisaatiossa työntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat yhteensovitetaan nykyisen oikeuskäytännön mukaan korkeimpien palkkojen tasolle. Työnantaja pyrkii kuitenkin saamaan piikkipalkat pois ja näin tasaamaan muutoksen vaikutuksia, Hyytinen sanoo.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO otti yhteyttä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:hen ja selvitti sen kantaa asiaan. KT totesi vastauksessaan, että ”KVTES:in palkkausjärjestelmässä ei ole erillisiä tehtäväkohtaisen palkan osia. Palkkausjärjestelmässä tehtäväkohtaisen palkan tulee olla yhtenä ja todellisen suuruisena tehtäväkohtaisena palkkana.”

Yhteyttä luottamusmieheen

Hyytinen kehottaa Talentian kunta-alalla työskenteleviä jäseniä tarkastamaan omasta palkkakuitista, miten palkanlisät on määritelty. Kunta-alalla palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaisesta lisästä.

– Jos kuitissa näkyy hämmennystä aiheuttavia palkanosia, on syytä ottaa yhteyttä luottamusmieheen ja selvittää, onko erillislisistä sovittu jotain paikallisesti. Talentian jäseniä edustavat kunnissa JUKOn luottamusmiehet, Hyytinen sanoo.

Luottamusmiehet valvovat, ettei erillislisiä käytetä paikallisesti. He eivät myöskään saa sopia tältä osin paikallisesti KVTES:sistä poikkeavasti.