Uutinen

Mitä seuraa laittomasta sosiaalihuollon ammatinharjoittamisesta?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi valvontalaki astuu voimaan 1.1.2024. Laissa (50 § 1 mom.) on säädetty laittomasta sosiaalihuollon ammatinharjoittamisesta seuraavasti:

  • Joka ilman laillista oikeutta toimii sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä, on tuomittava luvattomasta sosiaalihuollon ammattitoimen harjoittamisesta sakkoon.  

Säännöksen perusteluissa on mainittu myös sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 12 §:n mukaiset tilanteet:

  • Myös tilanteet, joissa laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön vastuulle katsottavissa tehtävissä toimisi henkilö, jolla ei ole sosiaalihuollon ammattihenkilön laillistusta, kuuluisivat kriminalisointiin. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 12 §:ssä säädetään oikeudesta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön ammatissa. Esimerkiksi sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.

Sosiaalityöntekijän tehtävänimikettä voivat käyttää vain maisterin tutkinnon suorittaneet, Valviran laillistamat sosiaalityöntekijät. Tilapäisinä sosiaalityöntekijänä toimivien on käytettävä nimikettä sosiaalityön opiskelija, mikäli he eivät ole valmistuneet ja saaneet Valviran laillistusta sosiaalityöntekijäksi.

Säännöksen soveltaminen puhuttaa ymmärrettävästi laajasti niin Talentian jäseniä kuin työnantajia.  

Talentia on tiedustellut Valvirasta linjauksia säännöksen soveltamiseen. Kun linjaus saadaan, julkaisemme sen Talentian verkkosivuilla ja ammattihenkilölakioppaassa.

Talentia ei voi tehdä itsenäisiä linjauksia viranomaisten vastuulle kuuluvassa asiassa. Ennen Valviran ohjeiden saamista on parasta tiedustella neuvoa valvontalain ja ammattihenkilölain soveltamiseen suoraan Valvirasta.  

Kysymyksiä säännöksen soveltamisesta voi lähettää Talentian ammatillisten asioiden sähköiseen neuvontapalveluun. 

(Uutista on päivitetty 14.12. klo 15.15: vaihdettu kappaleiden paikkoja.)

(Uutista on päivitetty 14.12. klo 16.50: korjattu virhe vuosiluvussa 2014 -> 2024.)

(Uutista on päivitetty 15.12. klo 8.44: muutettu muotoiluja)