Tiedote

Mielenterveystyö ja päihdetyö säilyvät lakisääteisinä palveluina

Mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on pääosin tyytyväinen lakiesitykseen tehtyihin muutoksiin. Siinä huomioidaan nyt paremmin sosiaalihuollon erityispalvelut.

– Päihde- ja mielenterveystyön määrittely hyvinvointialueille vapaaehtoiseksi tehtäväksi olisi johtanut palveluiden epävarmaan ja epätasa-arvoiseen saatavuuteen. Terveydenhuolto tarjoaa hoitoa, mutta asiakkaat tarvitsevat tukea myös elämänhallintaan sekä toimintakyvyn ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseen – juuri näitä tarjoaa sosiaalihuolto. On tärkeää ymmärtää, että vain yhdessä toimimalla rakennamme yhteistä sotea, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marja Marttila.

Lakiesityksen mukaan hyvinvointialueet tarjoavat jatkossa mielenterveystyötä ja päihdetyötä sosiaalihuollon lakisääteisinä palveluina.

Aikaisempi hallituksen esitys oli viemässä sosiaalialan ammattilaisilta lakiin perustuvat toimintamahdollisuudet sekä työvälineet asiakkaiden auttamiseksi. Se ohjasi mielenterveys- ja päihdepalvelujen toteutusta vahvasti terveydenhuollon vastuulle, mutta ei kuitenkaan olisi taannut palveluiden saatavuutta terveydenhuollosta.

– Toteutuessaan esityksellä olisi ollut merkittävät heikentävät vaikutukset sosiaalipalveluihin ja asiakkaan oikeuksiin. Nyt hallituksen esityksessä on huomioitu hyvin monia muutosehdotuksiamme, eikä asiakkaiden oikeutta sosiaalihuoltolain mukaiseen mielenterveys- ja päihdetyöhön tältä osin kavennettu, Marttila sanoo.

Oikeus kuntoutusrahaan säilyy

Oikeus Kelan kuntoutusrahaan säilyy myös sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna toteutettavassa kuntoutuksessa, jossa diagnoosia esimerkiksi päihderiippuvuudesta ei edellytetä.

– Alun perin oikeutta kuntoutusrahaan oltiin rajaamassa ja sen saamisen edellytyksiä tiukentamassa. Onneksi näin ei nyt tapahdu. Teimme paljon vaikuttamistyötä myös kuntoutusrahan säilyttämisen osalta, Marttila toteaa.

Yhteisösosiaalityö huomioi asiakkaiden tarpeet

Talentia pitää hyvänä, että hallituksen esityksessä yhteisösosiaalityö on tuotu lakisääteiseksi tehtäväksi. Yhteisösosiaalityössä kohdataan ihmisiä matalalla kynnyksellä heidän omassa arkisessa toimintaympäristössään.

– Yhteisösosiaalityöllä on olennainen rooli asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa sekä kehitettäessä palvelujärjestelmää, asuinalueita ja toimintaympäristöjä, Marttila kertoo.

Yhteisösosiaalityön osana toteutettavan etsivän työn asiakkaina ovat usein kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset, kuten asunnottomat ja päihdeongelmaiset. Siinä tavoitteena on auttaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä sosiaalityön keinoin.

– Etsivä työ ohjaa työtä varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisyyn. Asiakkaiden tavoittaminen edellyttää sosiaalialan ammattilaisilta myös jalkautumista eri alueille, esimerkiksi kaduille auttamaan. Nyt myös tähän on olemassa lakisääteinen velvoite, Marttila sanoo.

Lisätiedot

Talentian erityisasiantuntija Marja Marttila

marja.marttila@talentia.fi

puh. 09 3158 6027