Tiedote

Lapsella on oikeus pitkäkestoisiin ihmissuhteisiin myös lastensuojelussa

Lapsilla ja nuorilla on oikeus pitkäkestoisiin ihmissuhteisiin myös lastensuojelun avohuollossa ja lastensuojelulaitoksissa, muistuttaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2020.

– Luottamuksen rakentuminen lapsen ja aikuisen välillä vaatii aikaa ja tilaa. Lapset ja nuoret saattavat myös vaistota, jos työntekijät eivät voi hyvin työssään tai he ovat kiireisiä. Siksi on tärkeää, että lastensuojelussa henkilöstön jaksamisesta ja pysyvyydestä pidetään huolta, sanoo Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen.

Heikot työolosuhteet, resurssit ja työn vaativuuteen nähden huonot työsuhteen ehdot ajavat lastensuojelusta työntekijöitä pois. Myös lastensuojelun asiakkaina olleet nuoret pitävät työntekijöiden vaihtuvuutta isona ongelmana. Vaihtuvuuden takia työntekijät eivät välttämättä tiedä riittävästi lapsen elämästä, mikä voi pahimmillaan aiheuttaa lisää kärsimystä lapselle.

Lapsen ja nuoren asioita voi saada selville asiakirjoista, mutta ihmissuhde ei ole asiakirjasuhde. Lapsen etu vaatii sen, etteivät hänen rinnallaan kulkevat työntekijät vaihdu koko ajan. Lastensuojelun onnistumisten taustalla ovat usein pysyvät, turvalliset ja luotettavat ihmissuhteet, Heikkinen muistuttaa.

Askel parempaan suuntaan on lastensuojeluun tulossa oleva asiakasmitoitus, jonka mukaan vuodesta 2022 alkaen kunnassa lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä olisi enintään 35 lasta asiakkaana ja enintään 30 lasta vuodesta 2024 alkaen.

Talentia suosittelee enintään 25:tä lasta vastuusosiaalityöntekijää kohti, mutta suunniteltu mitoitus on parempi kuin nykyinen tilanne, jossa työntekijällä voi olla 60-80 lasta asiakkaana. Tärkeää olisi kuitenkin suunnata huomiota myös sijaishuoltoon, jossa tulee olla riittävästi sosionomeja sosiaalihuollon ammattihenkilöinä.

– Mitoitus parantaa työntekijän jaksamista ja vähentää työkuormaa. Tutkimusten mukaan työhyvinvointi vaikuttaa keskeisesti työntekijöiden vaihtuvuuteen. Tarve vaihtaa työpaikkaa vähenee, kun työntekijä voi hyvin työssään. Näin myös lapsen oikeudet voivat toteutua nykyistä paremmin, Heikkinen sanoo.

Hän korostaa, että lasten on ensiarvoisen tärkeää saada tarvitsemiaan palveluita, esimerkiksi psykiatrista tai päihdehuollon apua tarvittaessa. Tällä hetkellä osa nuorista jää vaille tarvitsemaansa apua.