Uutinen

Kunta- ja Avainta-aloilla palkat nousevat 1.4. alkaen

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n toinen yleiskorotus tulee 1.4.2021 alkaen. Kaikkien KVTES:n piiriin kuuluvien palkat nousevat 1,0 prosenttia. Korotus tehdään sekä tehtäväkohtaiseen palkkaan että henkilökohtaisiin lisiin.

Jos tehtäväkohtainen palkka on esimerkiksi 3000 euroa ja henkilökohtainen lisä 200 euroa, on palkka 1.4. alkaen 32 euroa suurempi kuin aikaisemmin (0,01 x 3200 euroa).

Myös Avainta-aloilla työntekijän peruspalkka nousee 1,0 prosenttia 1.4. alkaen.

Paikallinen erä jakoon

Kunta- ja Avainta-aloilla tulee 1.4. alkaen jaettavaksi paikallinen erä, jonka suuruus on 0,8 prosenttia kunnan tai Avainta-työnantajan kuukauden palkkasummasta. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkasummasta 0,8 prosentin suuruinen osuus on varattu palkankorotuksiin, joiden jakamisesta pääluottamusmiehet ovat etukäteen neuvotelleet työnantajan kanssa.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien kehittäminen ja paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen.

KVTES:n puolella pyritään lisäksi tukemaan tuloksellisuutta edistäviä toimintoja ja tehtävien uudelleenjärjestelyä. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Jos pääluottamusmiehet ja työnantaja eivät ole päässeet sopimukseen palkankorotuksen kohdentamisesta, päättää työnantaja kenelle korotus maksetaan. Työnantajan on päätöksenteossaan pitänyt ottaa huomioon, mitä edellä on todettu paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta.

Pääluottamusmiehen puoleen kannattaa kääntyä, jos palkankorotuksista herää kysymyksiä tai esimerkiksi haluaa ilmoittaa paikallisista palkkauksen epäkohdista.

Muiden alojen palkankorotukset

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla palkat nousevat 1.7., jolloin kaikki työntekijät saavat 1,5 prosentin palkankorotuksen.

Valtiolla työskentelevät saavat kesäkuun alussa palkkaansa 0,97 prosentin yleiskorotuksen.

Kirkon alan palkat nousevat 1,9 prosenttia toukokuun alussa. 23 kuukauden pituisella sopimuskaudella palkat nousevat kaikissa palkkausjärjestelmissä yhteensä kolme prosenttia.

Yliopistolla työskentelevien yleiskorotus nostaa palkkoja 1,1 prosenttia kesäkuussa.