Uutinen

Kunta-alalle sopimus – Palkkaohjelma on uusi alku

Kunta-alalle on syntynyt uusi työ- ja virkaehtosopimus. Neuvottelujärjestöt JUKO ja JAU solmivat sopimuksen KT:n kanssa sovittelulautakunnan sovintoesityksen pohjalta. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian hallitus hyväksyi esityksen maanantaina.

– Katsoimme, että sovittelulautakunnan ehdotus oli laaja kokonaisuus ja kompromissi. Palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa ja samalla saatiin alulle useita vuosia Talentian tavoitteena ollut palkkaohjelma. Epävakaan taloustilanteen, rajun inflaation ja Ukrainan sodan aiheuttamien käänteiden keskellä kokonaisratkaisu on kelvollinen. Lisäksi on ymmärrettävä, että mitä pidemmälle neuvottelut olisivat venyneet, sitä pidempään olisi oltu sopimuksettomassa tilassa vailla palkankorotuksia, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Kolmen vuoden sopimus

Uusi sopimus on kolmivuotinen. Vuonna 2022 yleiskorotus on 2 prosenttia jokaiselle sopimuksen piirissä olevalle työntekijälle. Palkankorotus maksetaan kesäkuussa.

Kaikki työntekijät saavat lisäksi myöhemmin 0,5 prosentin korotuksen, jos palkankorotuksen kohdennuksesta ei päästä sopuun Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen kesken.

Vuosina 2023 ja 2024 palkankorotustaso noudattaa yleistä linjaa, joka perustuu kemianteollisuuden, teknologiateollisuuden ja AKT:n palkankorotusten keskiarvoon tai on vähintään 1,9 prosenttia.

– Tämä on erittäin merkittävä ja poikkeuksellinen ratkaisu, sillä se varmistaa sen, että kunta-ala pysyy jatkossa palkkakehityksessä mukana yksityiseen sektoriin nähden, sanoo Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen.

Viiden vuoden palkkaohjelma

Kunta-alan veto- ja pitovoiman lisäämiseksi tulee vuosille 2023–2027 jakautuva palkkaohjelma, joka on kokonaisvaikutukseltaan yhteensä 5,1 prosenttia. Palkkaohjelmaan sisältyvät korotukset neuvotellaan pääsääntöisesti paikallisesti työnantajan sekä JUKOn ja JAUn edustajien kesken, ja sen tavoitteena on korjata työvoiman saatavuusongelmia.

Palkkaohjelman korotukset jakautuvat seuraavasti:

  • 2023: 1,2 prosenttia
  • 2024: 1,0 prosenttia
  • 2025: 0,8 prosenttia
  • 2026: 0,8 prosenttia
  • 2027: 1,2 prosenttia

– Palkkaohjelman käynnistyminen on edistysaskel, ja sen tuomat muita aloja suuremmat palkankorotukset tulevat korjaamaan sitä epätasa-arvon kuilua, jossa sosiaalialan korkeakoulutetut ovat olleet, Tuomas Hyytinen sanoo.

Merkittävää on myös se, että vain hyvinvointialueet saavat sote-uudistuksen myötä palkkojen harmonisointiin miljardi euroa sovintoehdotuksen korotusten päälle.

Sosiaalialan korkeakoulutetut mukana mahdollisesti tulevissa palkankorotuksissa

Talentian kunta-alan jäsenistä suurin osa kuuluu sopimuksen piirissä olevaan SOTE-sopimukseen, OVTES:een ja KVTES:en. Näiden osalta on sovittu lisäksi erikseen, että mikäli Sote ry:tä koskevassa ratkaisussa palkankorotukset ja muut kustannusvaikutteiset ratkaisut ovat suurempi kuin nyt sovitun kunta-alan sopimuksessa, samat palkankorotukset ja kustannusvaikutteiset ratkaisut ulotetaan koskemaan henkilöstöä, jotka kuuluvat seuraaviin sopimuksiin:

  • SOTE-sopimus (mm. sosiaalityöntekijät ja sosionomit)
  • KVTES:n liite 5 (mm. varhaiskasvatuksen sosionomit) ja
  • OVTES:n osio G:n henkilöstö (varhaiskasvatuksen opettajat)

Työaika ei pidentynyt

Talentia kiittää sovittelulautakuntaa siitä, että se ei ehdottanut pidennyksiä Talentian jäsenten työaikaan toisin kuin valtakunnansovittelija teki. Talentian ajamaa oikeutta joutuisaan ruokailuun työajalla muihin työaikamuotoihin kuin jaksotyöaikamuotoon ei kuitenkaan vielä saatu sopimukseen. Työnantajan tiukkana ehtona oli, että mikäli joutuisa ruokailu tulee, tulee työaikaa pidentää.

– Tämä on torjuntavoitto. Emme halunneet maksaa jäsentemme työssäjaksamisella joutuisaa ruokailua. Sovittelulautakunta korosti, että sopimusratkaisun tulee parantaa työhyvinvointia ja johtamista ja sitä arvostan. Työmme joutuisan ruokailun eteen kuitenkin jatkuu, puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Vahvan työvoimapulan sote-aloilla sairauspoissaolojen määrä on suuri. Työajan pidentäminen olisi pahentanut tilannetta entisestään, sillä sosiaalialalla koetaan jo nyt kovaa kuormitusta ja Kevan selvitysten mukaan sosiaalialalta jäädään keskimääräistä useammin työkyvyttömyyseläkkeelle. Varsin usein syynä on stressistä aiheutuva mielenterveyden ongelma.

Varhaiskasvatuksen sosionomien palkkaus oikeudenmukaiselle tasolle

Talentialla oli sopimusneuvotteluissa selkeät tavoitteet varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävälle ja palkalle, ja ne saavutettiin hyvin. Nyt tehtävässä näkyy sosionomin erityisosaaminen ja palkka ylittää sopimuskauden 2020–2021 varhaiskasvatuksen opettajan palkan. Lisäksi perustetaan uusi varhaiskasvatuksen työaikatyöryhmä, jossa kehitetään varhaiskasvatuksen henkilöstön työaikoja ja työhyvinvointia.

– Tämä on erinomainen linjaus ja vahvistaa varhaiskasvatuksen sosionomin asemaa sosiaalialan asiantuntijana varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen sosionomilla ja opettajalla on omat erityisosaamista vaativat tehtävät ja kummankin työntekijäryhmän osaaminen tulee tunnustaa palkkauksessa, Jenni Karsio sanoo.

Sopimukset vaativat työtaisteluita

Sopimukset syntyivät tällä kierroksella pitkällisten neuvottelujen ja työtaisteluiden tuloksena. Sovittelulautakuntaan työriita päätyi palkansaajaosapuolten hylättyä valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovintoesityksensä maaliskuun lopulla. Kuultuaan neuvotteluosapuolia sekä talouden erityisasiantuntijoita sovittelulautakunnan puheenjohtaja Elina Pylkkänen antoi sovintoesityksensä 10.5., jonka JUKO ja JAU sekä KT hyväksyivät, mutta Sote ry hylkäsi.

Kunta-alan palkansaajat Sote ry:tä lukuun ottamatta päättivät jatkaa neuvotteluja työnantajan kanssa sovittelulautakunnan sovintoesityksen pohjalta.

– Kiitän jäseniämme ja Talentian aktiiveja hienosta työstä sosiaalialan korkeakoulutettujen edunvalvonnan puolesta. Kevät on ollut pitkä ja työntäyteinen eikä työ pääty tähän. Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus on myös päättynyt ja seuraavaksi neuvottelut tiivistyvät siellä, Jenni Karsio sanoo.

Uuden sopimuksen syntymisen myötä päättyy myös Talentian jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokielto keskiviikkona 8.6. puoliltaöin.

Lisätietoa sopimuswebinaarista

Talentia järjestää Uusi kunta-alan sopimus -webinaarin 14.6. Tuoretta sopimusta webinaarissa avaavat JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio ja neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen. Voit lähettää asiantuntijoille kysymyksiä etukäteen ilmoittautumislomakkeen kautta.

Ilmoittaudu mukaan >>

**

Kunta-alan uuden sopimuksen ydinkohdat >>
Kunta-alan uusi sopimus – kysymyksiä ja vastauksia >>

**

JUKO: Neuvottelutaito voitti ja lakot vauhdittivat – kunta-ala sai palkkaohjelman (8.6.2022)

Lisätietoja:

Jenni Karsio, puheenjohtaja, puh. 044 541 5955

Tuomas Hyytinen, neuvottelujohtaja, puh. 09 3158 6041

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia