Uutinen

JUKO: Neuvottelutaito voitti ja lakot vauhdittivat – kunta-ala sai palkkaohjelman

Historiallinen ja poikkeuksellinen kunta-alan neuvottelukierros on johtanut kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksiin vuosiksi 2022–2025.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT hyväksyivät neuvottelutuloksen tällä viikolla.

Sopimuskokonaisuus perustuu sovittelulautakunnan sovintoehdotukseen, eli esimerkiksi JUKOn edellyttämä palkkaohjelma on siinä mukana.

– Palkkausjärjestelmien kehittämiseen varatut rahat eli järjestelyerät kohdennetaan vuosittain JUKOn, JAUn ja työnantajatahojen välisissä neuvotteluissa, kertoo JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Neuvottelu ja sopiminen voittivat

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren pitää helpottavana, että kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimukset saatiin solmittua pitkän ja vaikean neuvottelurupeaman jälkeen. Neuvottelut alkoivat jo tammikuussa.

– Ratkaisun saaminen on osoitus kunta-alan neuvottelujärjestelmän vahvuudesta ensin koronan ja sitten sodan luomien epävarmuuksien keskelläkin. Neuvottelutaito ja sopimiskyky lopulta voittivat, Löfgren sanoo.

Hän luonnehtii tämänkertaista prosessia historialliseksi ja poikkeukselliseksi.

– Laajojen tupo-ratkaisujen jälkeisenä aikana meillä ei ole enää ollut sovittuna eri toimialojen yhteistä työmarkkinamallia. Samansuuruisten sopimuskorotusten ja viime kädessä valtakunnansovittelijan vartioimien ratkaisujen aikakausi on jäämässä taakse.

– Tämä neuvottelukierros osoitti, että kunta-alan sopimukset tehdään nyt ja jatkossa kuntasektorin tarpeiden mukaan, Löfgren toteaa.

Kesäkuun yleiskorotus tarpeen

Kuluvan vuoden ensimmäinen eli 2 prosentin yleiskorotus palkkoihin toteutuu sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen mukaisesti kesäkuussa.

– Taloudelliset näkymät vaikeutuvat ja inflaatio laukkaa hurjana, joten on tärkeää saada palkankorotukset maksuun mahdollisimman nopeasti. Tämä nimenomaan on yksittäisen jäsenen tärkein tarve, Luukkainen sanoo.

Luukkaisen mukaan olennaista on, että kunta-alan palkkauksen epäkohtia päästään vihdoin korjaamaan. Nyt muut sektorit eivät sanele sopimuskorotusten ylärajaa.

– Kuntasektorin epäkohtana on tehtävien vaativuuteen, vastuuseen ja niiden edellyttämään koulutukseen nähden liian matala palkkataso. Tähän saadaan nyt tärkeä ja kauan odotettu korjausliike.

Lakot auttoivat neuvottelutulokseen

Saavutetun sopimusratkaisun myötä JUKOn kunta-alalle julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy keskiviikkona 8. kesäkuuta puoliltaöin.

Olli Luukkainen ja Maria Löfgren kiittävät jukolaisia vahvasta yhteishengestä ja halusta vauhdittaa neuvotteluja lakoilla.

– JUKOn laaja kuntakenttä on aina pyrkinyt rakentaviin ratkaisuihin ja tähdännyt sopimukseen pääsemiseen. Nyt kulunut kevät osoitti, että jukolaiset ovat tarvittaessa valmiit puolustamaan oikeutettuja vaatimuksiaan yhtenäisesti myös voimatoimin, Luukkainen sanoo.

Kunta-alan palkansaajat peräänkuuluttivat arvostusta kunta-alan asiantuntijoille mielenilmauksissa eri puolilla Suomea. JUKO järjesti lakkoja viidessä eri aallossa ja kymmenessä kaupungissa huhti-toukokuun aikana.

– Ilman lakkoja emme olisi päässeet näin hyvään lopputulokseen, Löfgren painottaa.

Tasa-arvoiset perhevapaat

JUKO pitää tärkeänä myös sitä, että kunta-alan sopimuksiin saatiin perhevapaamääräykset elokuussa voimaan tulevan perhevapaauudistuksen mukaisesti eli yhdenvertaisesti vanhempien kesken ja tasapuolisesti erilaisiin perheisiin.

Palkallinen raskausvapaakausi on 40 päivää, minkä lisäksi kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivältä.

Sopimuksen irtisanominen mahdollista

Sopimuskokonaisuus koskee JUKOn neuvottelemia kunta-alan sopimuksia: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus sekä 1.1.2023 alkaen Kunta- ja hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES). Lisäksi sopimukseen sisältyvät Kunnan ja hyvinvointialan pääsopimus, työelämän kehittämisyhteistyötä koskeva sopimus sekä palkkaohjelmaa koskeva virka- ja työehtosopimus 2023–2027.

JUKOn osalta sopimuskokonaisuudessa ovat mukana kaikki akavalaiset hoitajaliitot ja sosiaalialan ammattilaisten liitot. Työnantajat linjaavat, maksavatko ne samansuuruiset palkankorotukset myös järjestäytymättömille sekä Sote ry:n liittojen (Tehy ja Super) palkansaajille samanpalkkaisuusperiaatteen mukaisesti. Tästä asiasta KT ohjeistaa työnantajia.

Sote ry:tä koskevan sopimusratkaisun synnyttyä sopijaosapuolet (KT, JUKO ja JAU) kokoontuvat arvioimaan ratkaisun edellyttämiä toimenpiteitä JUKOn, JAUn ja KT:n hyväksymiin sopimuksiin.

JUKOn, JAUn ja KT:n sopimus pitää sisällään myös irtisanomismahdollisuuden kesken sopimuskauden 2022–2025.

JUKO on julkaissut uutisen 8.6.2022.

>> Lue lisää: Kunta-alalle sopimus – Palkkaohjelma on uusi alku