Uutinen

Kiky-tunnit ovat pian ohi

Kiky-tunnit poistuvat 31.8.2020 tai lähinnä kyseistä ajankohtaa seuraavan työaikajakson alusta lukien. Sen myötä säännöllinen työaika lyhenee kaikissa työaikamuodoissa 30 minuuttia viikossa.

Muutos koskee niin KVTES:n kuin yksityisen sosiaalipalvelualan ja yksityisen terveyspalvelualan sopimusten piirissä olevia työntekijöitä. Avainta-sopimuksessa kiky-tunnit poistuivat jo 17.6. Kirkon työehtosopimuksessa kikyt jatkuvat vuoden 2020 loppuun.

-Olen tyytyväinen, että Talentian neuvottelutavoitteet kikyn osalta toteutuivat viime kevään neuvottelukierroksella. Nyt viimein pääsemme eroon ilmaisista tunneista, joita erityisesti pienipalkkaiset naiset ovat viimeiset kolme vuotta joutuneet tekemään. Oli väärin ja epäreilua ajaa vuonna 2015 ammattiyhdistysliike nurkkaan pakkolakien avulla. Mikäli pakkolait olisivat toteutuneet, olisivat sosiaalialan korkeakoulutetut menettäneet vielä enemmän kuin kiky-tuntien muodossa menetettiin. Onneksi tämä on nyt ohi, Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo.

Työaika KVTES:ssa

KVTES:ssa täysi työaika viikossa 31.8.2020 alkaen on:

  • yleistyöaikamuodossa 38 tuntia 15 minuuttia
  • toimistotyöaikamuodossa 36 tuntia 15 minuuttia
  • jaksotyöaikamuodossa 2 viikon jaksossa 76 tuntia 30 minuuttia ja 3 viikon jaksossa 114 tuntia 45 minuuttia
  • liite 18 (koskee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliterapeutteja ja koulukuraattoreja) mukainen työaika on 37 tuntia 45 minuuttia

Lisäksi jaksotyöhön tulee muutoksia. Jaksotyötä voidaan teettää vain samoissa tehtävissä ja toimipaikoissa kuin aiemmin. Jaksotyössä on perusteltua käyttää neljän viikon työaikajaksoa vain silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen.

Jaksotyössä voidaan käyttää tilapäisesti yhtä neljän viikon työaikajaksoa, kun työaikajaksoon sisältyy enemmän kuin yksi arkipyhä. Tällaisella työaikajaksolla on annettava ainakin yksi kokonainen arkipyhävapaa.

31.8.2020 alkaen yövuoron pituus voi jaksotyössä olla 11 tuntia.

Liukuvan työajan saldo voi olla 50 tuntia

31.8.2020 alkaen liukuvassa työajassa säännöllinen työaika voi ylittyä enintään 50 tuntia (+saldo) tai alittua enintään 6 tuntia (-saldo). Aiemmin +saldo sai olla korkeintaan 40 tuntia. Paikallisesti on voitu sopia aiemminkin toisin.

Lisäksi jatkossa työntekijä voi sopia työnantajan kanssa saldovapaan pitämisestä kokonaisina vapaapäivinä.

Lue lisää: Liukuvaa työaikaa ei ole tarkoitettu ylityön kiertämiseksi

>> Tutustu työ- ja virkaehtosopimuksiin tarkemmin