Uutinen

Liukuvaa työaikaa ei ole tarkoitettu ylityön kiertämiseksi

Liukuvassa työajassa plussasaldon enimmäiskertymä saa olla korkeintaan 50 tuntia tai miinussaldon enimmäiskertymä korkeintaan kuusi tuntia uuden KVTES:n mukaan. Muutos tulee voimaan 31.8.2020. Työntekijä voi sopia työnantajan kanssa saldovapaan pitämisestä kokonaisina työpäivinä.

Plussaldo on nyt saanut olla enintään 40 tuntia. Paikallisesti on voitu ja voidaan myös vastaisuudessa kuitenkin sopia myös korkeammista rajoista, mitä Talentia ei kuitenkaan suosittele. Jo 50 tunnin plussaldo on huolestuttavan iso ja herättää huolen siitä, että työtä on liikaa.

Talentia painottaa, ettei liukuvaa työaikaa ole tarkoitettu ylityön kiertämiseen. Liukuvan työajan plussaldo on eri asia kuin ylityö, sillä työntekijä päättää itse liukuman käytöstä. Sitä ei ole pakko käyttää ollenkaan.

Ylityönä korvataan työ, jota viranhaltija tai työntekijä suorittaa työnantajan aloitteesta ja joka ylittää joko vuorokautisen ja/tai viikoittaisen ylityörajan. Ylityöhön tarvitaan työntekijän suostumus joka kerta erikseen. Ylityömääräyksen voimassaoloaikana ei siis sovelleta liukuvan työajan määräyksiä.

Liukuman käyttö ei estä eikä saa estää ylityön syntymistä

Yksi esimerkki: Työntekijä suunnittelee lähtevänsä töistä klo 16. Hän saa kuitenkin viime hetkellä tehtävän, joka pitää hoitaa saman tien. Tällöin työntekijä voi kysyä esimieheltä, hoitaako hän tehtävän ylityönä vai siirtyykö tehtävä seuraavaan päivään tai kenties toiselle työntekijälle

Jos esimies haluaa, että työntekijä hoitaa tehtävän samana työpäivänä, antaa hän ylityömääräyksen ja työntekijä saa ylityökorvauksen. Työpaikalla on syytä sopia myös menettelystä muutoin vastaavassa tilanteessa, mutta jossa työntekijä ei saa kiinni esimiestä puhelimitse. Kannattaa kysyä työpaikan luottamusmieheltä, onko tästä menettelystä sovittu jo työpaikalla.

Jotkut esimiehet saattavat vedota työntekijän liukuma-aikaan tai työntekijän työaikasaldoon, joka jää vielä alle + 50 tunnin. Työntekijää voidaan pyytää ottamaan tunnit myöhemmin vapaana tunti tunnista.

Liukuman käyttö ei kuitenkaan estä eikä saa estää ylityön syntymistä. Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoron pituutta sen jo alettua ilman työntekijän suostumusta.

Työaikasaldon määrä ei vaikuta ylityömääräyksen antamiseen. Työntekijä päättää itse liukuman käyttämisestä.

Suuret plussaldot kielivät liiasta työmäärästä

Talentia kantaa huolta jäsentensä jaksamisesta. Työ on pystyttävä tekemään sille varattuna työaikana. Saldorajoilla pyritään suojelemaan työntekijöitä liialta kuormittumiselta. Huolestuttavaa on, että uudessa KVTES:ssa saldoraja kasvoi kymmenellä tunnilla.

Suuret tai jatkuvat saldoylitykset kielivät, että työtä on liikaa. Työnantajan kuuluu huolehtia siitä, että työntekijän saldoraja ei ylity. Tarvittaessa työnantajan pitää määrätä työntekijä pitämään tunnit pois tai maksaa ne hänelle.