JUKO: Kunta-ala avasi julkisen sektorin sopimusneuvottelut

Kunta-alan virka- ja työehtoneuvottelut alkoivat Teamsin välityksellä tiistaina 11. tammikuuta kello 13.

Kuntapöytä avaa julkisen sektorin palkkaneuvottelut kokonaan uudessa tilanteessa. Teknologiateollisuuden sopimusaloilla palkankorotukset ovat eriytyneet henkilöstöryhmien välillä. Näin ollen työnantajapuoli tai edes valtakunnansovittelija ei voi vedota siihen, että palkkaneuvotteluissa olisi ”katto”, jota muut toimialat eivät voi ylittää.

Aikaisemmin nämä tahot ovat vedonneet kattoon vientiteollisuuden yhtenäisten palkkalinjojen eli palkankorotusten kustannusvaikutuksen vuoksi. Nyt yhtenäisyys on revennyt jo yhden toimialan sisällä.

Keskeinen tavoite: palkkaohjelma

Nyt tammikuussa käynnistyneissä neuvotteluissa jukolaisten keskeisiä tavoitteita ovat palkkaohjelma sekä työaikasuojelun parantaminen.

Palkkaohjelma tarkoittaa muusta palkankorotuksista erillistä, nimenomaan peruspalkkatason korotukseen korvamerkittyä rahapottia. Nyt useissa ja erityisesti naisvaltaisissa tehtävissä peruspalkkataso on aivan liian alhainen tehtävien vaativuuteen nähden.

Keskeinen tavoite: työaikasuojelu

Työaikasuojelun parantaminen pitää sisällään useita työntekijän työpäivään liittyviä käytäntöjä, muiden muassa:
– kaiken työhön sidonnaisen ajan, kuten työhön liittyvän matkustamisen, korvaaminen
– etätyön tukeminen sopimusmääräyksiä kehittämällä
– lepotaukokäytäntöjen yhdenmukaistaminen

Keskeinen tavoite: perhevapaat

JUKO pitää tärkeänä palkallisten perhevapaiden tasaisempaa jakautumista 1. elokuuta 2022 voimaan tulevaa perhevapaalainsäädäntöä vastaavasti. Tavoitteena on myös palkallinen omaishoitovapaa. Lisäksi haluamme edistää sukupuolineutraalin terminologian käyttöä.

Kunta-ala jatkaa neuvotteluita 24. tammikuuta

Kunta-alan neuvottelijaosapuolet kokoontuvat yhteisesti seuraavan kerran 24. tammikuuta kello 13.

Virka- ja työehtoneuvottelujen aloitusaikataulu

Kunta 11.1. klo 13
Avainta 12.1. klo 9
Valtio 12.1. klo 13
SOTE-sopimus 17.1. klo 11
Kirkko 19.1. klo 9
Yliopisto 1.2. klo 8
Kansallisgalleria –
Työterveyslaitos –
Aloitusaika on vielä sopimatta Kansallisgallerian sekä Työterveyslaitoksen osalta. Näiden sopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

JUKO julkaisi uutisen 11.1.2022.

>> Tutustu Talentian neuvottelutavoitteisiin