Tiedote

Ikääntyneiden palvelut ovat sosiaalihuoltoa, ja sen on näyttävä myös henkilöstön osaamisessa  

Vanhuus ei ole sairaus, eikä vanhuutta tarvitse hoitaa. Ikääntyneen väestön palveluissa tulee erityisesti huomioida iäkkäiden henkilöiden sosiaalinen hyvinvointi, turvallisuus ja osallisuus, summaa Talentia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaalipalveluista annetun lain muutosesityksestä 

  Talentia pitää hyvänä, että lakiesitys painottaa iäkkäiden henkilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lakiesityksessä näkyvät juuri ne asiat, joista olemme pitäneet meteliä. Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen ja palvelut ovat sosiaalihuollon palveluja, ja se näkyy nyt myös lain hengessä, sanoo Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.  

Hoitajamitoitus on henkilöstömitoitus 

Julkisuudessa puhutaan alati hoitajamitoituksesta ja hoitajien saatavuudesta, vaikka laissa on kyse henkilöstömitoituksesta.  

 Tähän tulee kiinnittää huomiota myös yleisessä keskustelussa. Henkilöstömitoituksen toteuttamisessa on kyse moniammatillisesta henkilöstörakenteesta ja kaikkien ammattihenkilöiden saatavuudesta. Henkilöstön saatavuus vaihtelee ammattiryhmittäin ja alueittainToki silti tarvitaan pitkäjänteistä psykososiaalisen työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamista ja kehittämistä yhteistyössä henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa. Henkilöstön on voitava työskennellä ammatillisesti ja eettisesti kestävällä tavalla asiakkaiden tarpeisiin vastaten, Varsa sanoo. 

Henkilöstörakenteessa oltava riittävästi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä 

Talentia muistuttaa, että laadun ja asiakasturvallisen toiminnan kannalta kaikista oleellisinta on oikea henkilöstörakenne, jotta erilaisiin yksilöllisiin tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Lakiesityksen kirjaukset joustavasta ja aidosti asiakaslähtöisestä toiminnasta, jossa työprosessit ja työnjaon suunnittelu on nostettu esille, ovat tärkeitä. 

Henkilöstörakenteessa tulee olla riittävä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osuus, jotta myös sosiaalinen hyvinvointi, asiakasturvallisuus ja osallisuus voidaan varmistaa jokaisena päivänä eri vuorokauden aikoina tarkoituksenmukaisella tavalla 

 Lain toimeenpanossa tulee varmistaa riittävä rahoitus sekä henkilöstön koulutus uudenlaisen toimintakulttuurin toteuttamiseksi. Työnantajan vastuu korostuu muutosprosessin toteuttamisessa. Sosiaalihuollon ammattihenkilö on hyvä johtamaan muutosprosessia siirryttäessä pois hoitokeskeisestä ja laitosmaisesta toimintakulttuurista kohti yhteisöllistä ja asiakkaan voimavaroja sekä hyvinvointia tukevaa, moniammatillista toimintakulttuuriaMarjo Varsa sanoo.  

Lisätietoja: 

Marjo Varsa, työelämäasioiden päällikkö, p. 044 078 9569, marjo.varsa@talentia.fi
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 

>> Lue Talentian koko lausunto lakiesityksestä 

>> Tutustu lakiesitykseen