Uutinen

Henkilöstömitoituksen nostoa ei saa viivästyttää vanhuspalveluissa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ei kannata hallituksen esitystä viivästyttää vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen nostoa neljän vuoden siirtymäajalla.

Talentia torjuu hallituksen esityksen vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen nostamisen viivästyttämiseksi. Kyse on vanhuspalvelulain muuttamisesta. Talentia on antanut asiasta lausunnon

Tällä hetkellä vanhusten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa henkilöstön vähimmäismitoitus on 0,65 työntekijää asiakasta kohti ja mitoituksen on määrä nousta 0,7 työntekijään 1.12.2023. Nyt hallitus haluaa viivästyttää siirtymää 0,7 työntekijän mitoitukseen yli neljällä vuodella 1.1.2028 saakka. Talentialle tämä ei käy, sillä siirtymäaika lisäisi riskiä henkilöstöpulan pahenemiselle vanhuspalveluissa.  

– Vain henkilöstömitoituksen avulla voidaan varmistaa riittävä määrä henkilöstöä vanhuspalveluissa ja samalla turvata arvokkaan ja inhimillisen elämän loppuvaiheen edellytykset ympärivuorokautisen palveluasumisen asukkaille, Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila arvioi. 

Mitoitussäädökset koskevat vanhusten ympärivuorokautista palveluasumista, eli esimerkiksi hoivakoteja ja palvelukoteja. Lailla määrätyn henkilöstömitoituksen tarkoituksena on varmistaa tarvittava työntekijämäärä vanhusten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.  

Hallitus perustelee esitystään henkilöstömitoituksen nostamisen siirtymäajasta sillä, että riittävän henkilöstön määrän varmistaminen vanhuspalveluissa vaatii paljon aikaa, koska ala kärsii työvoimapulasta.  

Talentia jakaa huolen henkilöstön riittävyydestä, mutta sen mukaan mitoituksista lipeäminen ei kuitenkaan ole oikea keino tilanteen ratkaisemiseksi.

Mitoituksen noston lykkäys lisäisi riskiä henkilöstöpulaan 

Talentian mukaan mitoituksen voimaantulon lykkääminen joulukuulta 2023 tammikuulle 2028 lisäisi riskiä riittämättömään henkilöstömäärään vanhuspalvelujen välittömässä asiakastyössä. Siksi tiukempi mitoitus pitäisi laittaa voimaan ensi joulukuussa alkuperäisen suunnitelman mukaan.  

– Henkilöstömitoitukset ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi riittävän henkilöstön määrän varmistamiseksi ja siksi niistä täytyy pitää kiinni, Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila näkee.  

Hänen mukaansa henkilöstöresurssien lisääminen ja toimijoita velvoittavan numeerisen vähimmäismitoituksen säätäminen vanhuspalveluissa on todettu välttämättömäksi toimenpiteeksi hoidon laatua heikentävien ja asiakasturvallisuutta vaarantavien puutteiden vuoksi. 

Henkilöstömitoitukset ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan viime aikoina, eli mitoitukset ovat osoittautuneet vaikuttaviksi. Vanhuspalvelulakia muutettiin aiemmin huhtikuussa niin, että henkilöstömitoitus nousi 0,6 työntekijästä 0,65 työntekijään.

THL:n selvityksen mukaan 0,7 henkilöstömitoituksen täytti marraskuussa 2022 noin 32 prosenttia vanhuspalvelujen yksiköistä ja ennakkotietojen mukaan toukokuussa 2023 näin teki jo 40 prosenttia yksiköistä.  

– Tätä positiivista mitoituskehitystä ei pidä missään nimessä siirtymäajalla heikentää. Taloudellisten säästöjen hakemista kaikkein hauraimpien ihmisten palveluista ei tule missään nimessä toteuttaa. Sen sijaan, pitää satsata vanhuspalvelujen työoloihin ja alan vetovoimaan työntekijöiden houkuttelemiseksi. Hyvässä maineessa olevat ja työntekijöitä arvostavat yksiköt houkuttelevat kyllä pysyviä työntekijöitä, Manssila kertoo.  

Myös muun muassa johtamista, työehtoja, palkkausta, työhyvinvointia ja henkilöstön jaksamista tulee kehittää alalla.