Uutinen

Epäkohtiin tulee aina puuttua – ilmoitusvelvollisuus tärkeä työväline

Omavalvonta ja siihen liittyvä ilmoitusvelvollisuus ovat keskeisiä asiakasturvallisuuden varmistamisessa.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on selvittänyt sosiaalihuollon ilmoitusvelvollisuuden ohjeita ja käytäntöjä esimerkkinä Kustaankartanon seniorikeskus. Johtopäätöksiä voi hyvin yleistää koko sosiaalihuoltoon.

– Hienoa, että oikeusasiamies on omasta aloitteistaan selvittänyt ilmoitusvelvollisuuden käytänteitä, Talentia erityisasiantuntija Jaana Manssila sanoo.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisulla ohjataan asiakasturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen.

– Hänen lausuntonsa viesti on, että ilmoitusvelvollisuus pitää ottaa vakavasti ja epäkohtien poistamisen eteen pitää tehdä systemaattisesti työtä. Silloinkin kun omavalvontaa on tehty hyvin, niin voi vielä parantaa, Manssila kiteyttää.

Ilmoitusvelvollisuuden käytännöt osa perehdytystä

Työntekijöiden tulee aina ilmoittaa epäkohdista ja epäkohdan uhista esihenkilölle, joka vie asian tarvittaessa eteenpäin. Tähän velvoittaa sosiaalihuoltolaki.

Epäkohtailmoitusten tulee olla osa arjen työtä läpi koko organisaation – niitä käsitellään niin tiimikokouksissa kuin johtoryhmässä. Ohjeet ilmoituksen tekemisestä kirjataan työpaikan omavalvontasuunnitelmaan.

– Johdon tulee huolehtia, että työntekijät tietävät, miten ilmoitusvelvollisuutta käytetään. Käytännön toimien tulee olla selkeät, hyvin tiedotetut ja hyvin johdetut, Manssila sanoo.

Perehdytys on tärkeä osa tätä ketjua. Apulaisoikeusasiamies painottaa lausunnossaan, että jokaiselle uudelle työntekijälle on nimettävä perehdyttäjä ja perehdytysmateriaalissa on oltava erillinen osio ilmoitusvelvollisuudesta.

Epäkohtailmoitusten kautta työyhteisöllä on mahdollisuus parantaa yhdessä toimintaansa. Palvelujen laadun kehittäminen tulee tehdä aina yhteistyössä johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Viime kädessä vastuu laadukkaiden palvelujen toteutuksesta kuuluu kuitenkin työnantajalle. 

– Ilmoitusvelvollisuus on myös sidoksissa työhyvinvointiin. Kun epäkohtien käsittely on erottamaton osa työpaikan käytäntöjä, henkilökunta tietää, että he voivat vapautuneesti tehdä ilmoituksia ja siitä ei seuraa laissa kiellettyjä vastatoimia, Manssila sanoo.