Tiedote

Eksoten 30 miljoonan euron palkkasaatavat ovat alkusoitto: Myös muualla lipsuttu palkkaharmonisaatiosta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, joutuu maksamaan jopa 30 miljoonaa palkkasaatavia työntekijöilleen. Taustalla on kolmen talentialaisen palkkasaatavaa koskeva työtuomioistuimen päätös. Työtuomioistuin ei hyväksynyt sitä, että Eksote alensi kolmen talentialaisen työntekijän palkanosia vastoin kunnallista virka- ja työehtosopimusta, KVTES:ta.

Epäselvyydet syntyivät, kun Eksote perustettiin ja sen myötä palkkojen harmonisoinnista, eli samaa työtä tekevien palkkaerojen poistamisesta, neuvoteltiin alustavasti. Mitään valmista suullista tai kirjallista sopimusta ei kuitenkaan syntynyt.

Työtuomioistuimen päätöksen myötä neuvottelut käynnistettiin myös muiden Eksoten työntekijöiden osalta ja nyt neuvotteluiden lopputuloksena myös muut kuin Talentian kolme jäsentä tulevat saamaan maksamatta jääneet palkkansa. Asiaa käsitellään 10.9.2020 Eksoten valtuustossa.

“Tämä on esimerkki siitä, että on erittäin tärkeää kuulua ammattijärjestöön. Ilman Talentian tukea tätä prosessia ei olisi aloitettu. Iso kiitos kuuluu myös näille kolmelle jäsenelle, jotka toivat luottamusmiehensä kautta epäkohdan esiin Talentialle. Tässä tapauksessa oli poikkeuksellista se, että meillä Kuntatyönantajan kanssa yksimielinen tulkinta sopimuskohdasta, mutta Eksote ei noudattanut tulkintaa heti”, Talentian neuvottelupäällikkö Tuomas Hyytinen sanoo.

Palkkaharmonisaatiot tekemättä myös muualla

Eksoten tilanne ei ole ainutlaatuinen. Esimerkiksi Essotessa ja Päijät-Hämeessä palkkaharmonisaatiot ovat vielä tekemättä, vaikka ne tulisi tehdä ajallaan.

”Neuvottelut palkkaerojen poistamisesta ovat etenemässä, mutta selvää on, että näihin tulee jo nyt varata rahaa. Emme tule hyväksymään sitä, että jo valmiiksi matalapalkkaisten sosiaalialan korkeakoulutettujen tehtäväkohtaisia palkkoja alennetaan tai kikkaillaan siirtymälisillä. Kyllä samasta, vaativasta työstä on maksettava sama palkka. Eivät nämä ole mitään vapaaehtoisia asioita”, Talentian Tuomas Hyytinen sanoo.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry kuuluu JUKOon, joka neuvottelee julkisen alan korkeakoulutettujen työehdoista, kuten KVTES-sopimuksesta. Talentia edustaa yli 26 000 sosiaalialan korkeakoulutettua ja on Akavan jäsenjärjestö.

Lisätietoja:

Tuomas Hyytinen, neuvottelupäällikkö puh. 09 3158 6041
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia