Uutinen

Ei lähentymistä yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelut jatkuivat 28.3. Neuvotteluissa käsiteltiin palkkojen korotustasoja.

Talentiaa edustaa neuvotteluissa neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa. Hänen mukaansa merkittävää edistystä ei tapahtunut, vaan osapuolten näkemykset eroavat edelleen toisistaan.

– Neuvottelut jatkuvat perjantaina 31.3. On todennäköistä, ettei vielä silloinkaan synny sopua palkankorotuksista, joten työehtosopimus jouduttaneen irtisanomaan päättyväksi 30.4.2023, Kangasmaa sanoo.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen mukaan 2023 on ns. optiovuosi. Se tarkoittaa, että työehtosopimus on voimassa 30.4.2024 asti, mikäli neuvotteluosapuolet pääsevät sopuun palkankorotuksista määräaikaan mennessä. Muussa tapauksessa sopimus on mahdollista irtisanoa päättymään.

Talentia tavoittelee yksityiselle sosiaalipalvelualalle tänä vuonna vähintään samantasoisia korotuksia kuin hyvinvointialueiden sote-sopimuksessa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolelta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.