Tiedote

Akava: Akava ja Akavan sote-liitot vetoavat huolehtimaan perustason palveluista myös poikkeusaikana

Akava ja Akavan sosiaali- ja terveysalan liitot ovat huolissaan kuntien vaihtelevista käytännöistä sosiaali- ja terveydenhuollon perustason työn toteuttamisessa. Tilanne asettaa asiakkaat eriarvoiseen asemaan eri puolilla maata.

Joissakin kunnissa ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työ sekä pitkäaikaissairauksien hoito on käytännössä ajettu alas, toiset ovat lähteneet kehittämään aktiivisesti uusia palvelun muotoja. Kuntien vastuulla on järjestää myös esimerkiksi mielenterveyspalvelut. Ne ovat vaarassa supistua koronakriisin vuoksi, vaikka kuormittavassa tilanteessa palvelujen saatavuutta pitäisi parantaa.

– Akavan sosiaali- ja terveysalan liittojen yhteinen huoli on, että syksyllä Suomea odottaa kasautunut palvelutarve, kun perustason sosiaali- ja terveyspalveluja on ajettu alas. Näin on tehty paikoitellen jo ennen kuin tilanne esimerkiksi henkilöstöpulan takia siihen pakottaisi, toteaa Akavan sosiaali- ja terveyspolitiikka -toimikunnan puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Huolta aiheuttaa palvelutilanteen kärjistyminen myös siksi, että kuntien heikkenevä taloustilanne ajaa niitä nopeisiin sopeuttamistoimiin, esimerkiksi henkilöstön lomauttamiseen. Tilanteen normalisoiminen vaikeutuu entisestään, jos erityisesti pienemmät yrittäjät ajautuvat konkurssiin palvelujen väliaikaisen alasajon takia.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä on kunnissa siirretty nopealla aikataululla toisiin tehtäviin, mikä on sinänsä hyvä, jos tarvetta siihen on. Työnantajien tulisi kuitenkin muistaa myös näissä tilanteissa riittävä perehdytys sekä henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen, jotka kuuluvat yhä lain mukaan työnantajan velvollisuuksiin, muistuttaa Akavan johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause.

Akavan sote-liitot vetoavat kuntiin, että ne varautuisivat ennalta lähikuukausina edessä olevaan kasvavaan palvelutarpeeseen, joka syntyy, kun perustason kiireettömiä palveluja on ajettu alas nykyisessä kriisitilanteessa. Varautumisessa on tärkeää hyödyntää yksityissektorin palvelukapasiteettia. Kuntien tulisi jakaa parhaita käytäntöjä palvelujen kehittämisestä keskenään.

Akavan sote-liitot toivovat, että sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa kuntia, sairaanhoitopiirejä ja Kelaa palvelujen ylläpitämiseen mahdollisimman normaalisti ja kehittämään etäpalveluja. Tämä on tärkeää, jotta lähikuukausina tilanne ei kriisiydy tarpeettomasti hoitamattoman perustason palvelutarpeen takia.

Lisätietoja:
Akavan sosiaali- ja terveyspolitiikka -toimikunnan puheenjohtaja Tero Ristimäki, puh. 040 583 2657, tero.ristimaki@talentia.fi
Akavan johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause, puh. 050 566 7949, hanna-maija.kause@akava.fi