UKK – Usein kysytyt kysymykset sopimusneuvotteluista

Mihin sopimuksiin Talentian jäsenet kuuluvat?

Talentian jäsenistä suurin osa kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen eli SOTE-sopimuksen piiriin. Lisäksi Talentian jäseniä kuuluu julkisella sektorilla muun muassa kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen eli KVTES:iin, opetusalan henkilöstön OVTES:iin, valtion ja kirkon työehtosopimuksiin sekä Avaintan Avaintesiin.

Yksityisellä puolella Talentian jäseniä on yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa, yksityisen terveydenpalvelualan työehtosopimuksessa ja sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksessa.

Ketkä neuvottelevat Talentian jäsenten työ- ja virkaehtosopimuksista?

Talentian neuvottelujärjestö JUKO on kuntien, valtion, kirkon ja yliopistojen pääsopijajärjestö. Se neuvottelee SOTE-sopimuksesta, kunnallisesta virka- ja työehtosopimuksesta KVTESista, Avaintesista sekä valtion ja kirkon työehtosopimuksista.

Talentia neuvottelee itse yksityisten sosiaalipalveluiden työehtosopimuksesta.

Talentia kuuluu Terveyspalvelualan Unioniin, joka neuvottelee terveyspalvelualan työehtosopimuksesta.

Mistä neuvotellaan?

Työehtosopimukset käsittelevät palvelussuhteen, eli työ- tai virkasuhteen, etuja. Tietyt palvelusuhteen ehdot on sovittu työehtosopimuksissa, ja pyrimme parantamaan näitä ehtoja.

Neuvotteluissa päällimmäisinä ovat palkka- ja työaikakysymykset. Esimerkiksi lomarahoista ja äitiys- ja isyysloman palkallisuudesta on sovittu ainoastaan työehtosopimuksessa, eikä niitä ole määrätty laissa.

Miksi neuvotellaan?

Miltä tuntuisi, jos palkat alenisivat, totutut loma- ja vapaapäivät , palkankorotukset tai palkalliset sairauspoissaolot vähenisivät tai jäisivät kokonaan pois? Jos uusia työehtosopimuksia ei enää solmittaisi, jonain päivänä tilanne voisi olla tämä, sillä työehtosopimuksissa useat työn tekemisen ehdot ovat palkansaajien kannalta parempia kuin laissa.

Suomessa ei ole esimerkiksi lainsäädäntöä vähimmäispalkasta, ja palkkaus määräytyy pitkälti työehtosopimuksilla. Myös palkankorotukset tulevat työehtosopimusten kautta. Ilman työehtosopimusta työnantaja olisi yksinvaltias ja palkansaajat kukin omillaan.

Mitä Talentia tavoittelee neuvotteluissa?

Eri kierroksilla painotetaan eri asioita, mutta palkkaus ja työaika ovat aina esillä. Tavoitteet neuvotteluihin tulevat kentältä – tietyt tarpeet nousevat jäsenistöstä yksittäisten tapausten myötä. Ennen neuvotteluita tavoitteet käsitellään Talentiassa. Ehtojen heikkenemistä pyritään estämään.

Lue lisää: Talentian tavoitteet 2022 sopimusneuvotteluissa

Mistä saa tietoa neuvotteluista?

Talentian verkkosivuille talentia.fi/neuvottelut päivitetään säännöllisesti neuvottelu-uutisia. Neuvotteluista viestitään myös Talentian uutiskirjeissä, Facebook-sivulla ja Twitterissä @Talentiary.

Kannattaa ottaa myös Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n viestintäkanavat seurantaan. Neuvotteluja voi seurata JUKOn nettisivuilla, JUKOn Facebook-sivuilta ja Twitterissä @JUKOry.

Miten neuvottelut etenevät?

Kun työehtosopimuksen päätös lähestyy, sovitaan neuvotteluja yhä useampia. Molemmat sopijaosapuolet työnantajan ja työntekijän taholta ovat paikalla. Neuvottelijat pyrkivät saamaan aikaan yhteisymmärryksen. Neuvottelutulos eritellään hallinnoille, jotka päättävät joko hyväksyä tai hylätä sen.

Miksi neuvotteluista tulee niin vähän tietoa?

Neuvotteluiden tuloksista on melkein mahdotonta tiedottaa ennen kuin niistä sovittu, koska mitään konkreettista päätöstä ei ole vielä tarjolla. Yleiskulusta voidaan kuitenkin tiedottaa.

Mitä tarkoittaa sopimukseton tila?

Kun työehtosopimusten irtisanomisaika on päättynyt, alkaa sopimukseton tila, ellei uusia sopimuksia ole tähän mennessä solmittu. Sopimuksettoman tilan aikana sovelletaan vanhan työehtosopimuksen määräyksiä siihen asti, kunnes uusi työehtosopimus on solmittu. Tätä kutsutaan jälkivaikutukseksi.

Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta, mikä tarkoittaa, että työtaistelut eli lakot ovat mahdollisia – ja sopimuksettoman tilan pitkittyessä myös todennäköisiä.

Kuinka kauan sopimukseton tila voi jatkua?

Periaatteessa kuinka kauan vain, mutta työntekijöiden puolelta tuleva paine, kuten työtaistelu, usein jouduttaa neuvottelujen etenemistä.

Mikä on työtaistelu?

Työtaistelu on tilanne, jossa työnantaja- ja työntekijäosapuolet eivät pääse sopimukseen työehdoista, jolloin työtaistelu toimii painostuskeinona sopuun pääsemiseksi.

Ylityökielto, matkustuskielto, vuoronvaihtokielto, ulosmarssi ja lakko ovat erilaisia työtaistelun muotoja. Lakko ja joukkoirtisanoutuminen ovat näistä viimeisiä vaihtoehtoja.

Miten työtaistelusta päätetään?

Talentia päättää työtaistelusta omien sääntöjensä mukaisesti. Jäsen on suojeltu vain osallistuessaan työtaisteluun Talentian päätöksestä.

Talentian jäsenen osallistuminen työtaisteluun on laillista vain, jos se tapahtuu Talentian päätöksestä.

Lyhytaikaisista toimista päättää usein Talentian hallitus, pidempiaikaiset menevät valtuuston käsittelyyn.

Kuka hyväksyy neuvottelutulokset?

Talentian valtuusto hyväksyy neuvottelutulokset Talentian osalta. Myös muiden sopijaosapuolten on hyväksyttävä tulos.