Näin vaikutat palkkaasi

Työ- tai virkasuhteen alku on suotuisin vaihe saavuttaa mielekäs palkkataso. Aseta palkkatoive sopivan korkealle, mutta ei niin, että hakemus ohitetaan heti palkkatoiveen vuoksi.

Kannattaa tutustua sekä Talentian palkkasuosituksiin että oman alueesi palkkatasoon.

Palkkatoiveeseen on aina hyvä liittää neuvottelun mahdollisuus. Palkka voidaan myös työsuhteen kestäessä nostaa keskusteluun säännöllisesti esimerkiksi kehityskeskusteluissa.

Tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen palkanosa

Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Tehtäväkohtainen palkka perustuu työn vaativuuteen; mitä vaativampi työ, sitä korkeampaa palkkaa siitä tulisi maksaa. Jos tehtävänkuva oleellisesti muuttuu vaativammaksi, palkkaa tulee vastaavasti tarkistaa.

Talentia on laatinut ohjeet työn vaativuuden arvioinnin tekemiseen. Ohjeissa on liitteenä tehtäväkuvausmalli sekä palkantarkistuslomake. >> Tutustu työn vaativuuden arvioinnin ohjeisiin

Vaikka tehtäväkohtainen palkka on hallitsevin palkan määrittäjä, henkilökohtainen osaaminen on tulossa yhä merkittävämmäksi tekijäksi. Henkilökohtaisessa palkanosassa yleisin on työkokemuksesta maksettava lisä, jolla on monta eri nimeä.

Työkokemuksen lisäksi lisäkoulutus, erityisvalmiudet ja erityinen osaaminen ovat henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavia seikkoja.

Ei kiveen hakattua

Työ voi muuttua ajan myötä vaativammaksi, kun työhön tulee uusia työtehtäviä, työnkuvasta jää helpoimmat työtehtävät pois tai asiakasmäärä kasvaa pikkuhiljaa merkittävästi suuremmaksi. Myös organisaatiomuutos voi tuottaa uudenlaisen tehtävänkuvan. Siksi työn vaativuutta tulee seurata säännöllisesti, jotta vaativuusarvio säilyy ajantasaisena.

Kilpailu työvoimasta

Tehtäväkohtaiseen palkkaan vaikuttaa myös kilpailu työvoimasta. Palkan on oltava kilpailukykyinen alalla ja alueella. Rekrytoinnin helpottamiseksi voidaan maksaa palkanlisää joko määräaikaisesti tai pysyvästi.

Henkilökohtainen palkanosa

Työkokemukseen perustuvaa palkanosaa laskettaessa työnantajan on hyväksyttävä kaikki työ, jota työntekijä on tehnyt kyseiselle työnantajalle. Samoin tulee hyväksyä vastaavanlainen työkokemus muilta työnantajilta. Muu työkokemus jää työnantajan harkintaan. Työnantajan tulisi kuitenkin ottaa huomioon kaikki sellainen työkokemus, josta on oleellista hyötyä tehtävän hoidossa.

Muuta henkilökohtaista palkanosaa maksetaan esimerkiksi työntekijän osaamisen, tehtävässä hyödynnettävän kielitaidon, ammatinhallinnan tai hyvän työssä suoriutumisen perusteella.

Lue lisää: Miten voit vaikuttaa omaan palkkaasi? (pdf)

Tutustu Talentian palkkasuosituksiin

Virkaa tai toimea haettaessa kannattaa esittää palkkavaatimus

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.