Talentias lönerekommendationer

När du söker ett jobb eller en tjänst är det klokt att göra ett löneanspråk. I våra rekommendationer avser den lägsta lönen för varje uppgift en ingångslön som inte inkluderar arbetserfarenhet eller andra tillägg, till exempel kvälls-, natt- och veckoslutstillägg. Talentias lönerekommendationer är utformade enligt verkliga ”marknadspriser”, vilket innebär att de är fullt möjliga att få igenom.

Socialarbetare, ansvarig socialarbetare, ansvarig skolkurator/skolkurator:

 • S.k. grundläggande uppgifter (eller nyutexaminerad) 4100 € / mån, krävande uppgifter 4300 € / mån (t.ex. om arbetet förutsätter lång arbetserfarenhet eller specialiseringsutbildning)
 • Särskilt krävande uppgifter 4600 € / mån (t.ex. lämplig specialiserings- eller fortsättningsexamen som kompetenskrav)

Ledande/ansvarig socialarbetare, ledande skolkurator:

 • 5000 € / mån

Chefer för områdes- och serviceenheter (bl.a. barnhem, äldreboenden och vårdanstalter):

 • Med krav på högskoleexamen: 4500 € / mån
 • Löneanspråket beror på enhetens storlek samt bl.a. ansvarets och uppgifternas omfattning, behovet av specialtjänster samt andra speciella omständigheter

Socialdirektör:

 • En lön som minst motsvarar kommunens ledningsgrupp. Dessutom måste enhetens storlek och ansvarets omfattning beaktas.

Krävande yrkesuppgifter inom socialvården

Socialhandledare, familjearbetare, ansvariga handledare utan chefsuppgifter, handledare på barnhem och boenden för utvecklingsstörda etc.: 

 • 3500 € / mån

Ansvarig handledare, socialhandledare med beredning av beslut (krävande uppgifter):

 • 3700 € / mån

Ledande handledare (chefsuppgifter): 

 • 3900 € / mån

Barnträdgårdslärare/socionom:

 • 3500 € / mån

Barnträdgårdslärare med socialpedagogisk utbildning:

 • 3700 € / mån

Lednings- och chefsuppgifter inom familjedagvården:

 • 4400 € / mån

Lönerekommendationer

Akavas lönerekommendationer (på finska)