Palkka oikealle tilille

Katso ensin, että henkilötietosi ja pankkitilisi ovat oikein.

Varmista, että peruspalkka on oikein

Peruspalkan pitää olla työsopimuksen mukainen ja vähintään se, mitä työsuhteessa sovellettavassa työehtosopimuksessa todetaan. Voit tarkistaa Talentian sivuilta, mikä on tehtävästä maksettava vähimmäispalkka. >> Talentialaisten työ- ja virkaehtosopimukset

Palkkalaskelmassa on usein eritelty mm. vuosiloma- ja sairausajan palkka. Silloin laskelmassa näkyy miinuksena varsinaisen palkan vähennys ja plussana sairaus- tai vuosiloma-ajan palkka (sama summa).

Tarkista, että mahdolliset lisät on maksettu oikein

Iltalisät, sunnuntai- ja ylityökorvaukset sekä muut työaikalisät tulle olla eriteltyinä palkkalaskelmassa. Lähtökohtaisesti palkanlisiä ei saa sisällyttää peruspalkkaan.

Vinkki: Kannattaa ottaa vaikka kännykkäkameralla kuva työvuorolistasta. Se helpottaa lisien tarkistamisessa. Myös omasta työaikakirjanpidosta on apua.

Verot ja maksut

Tarkista, että verot on pidätetty toimittamasi verokortin mukaisesti. Kuten veroprosentti, myös muut lakisääteiset ja pakolliset maksut voivat vaihdella vuosittain.

Vuonna 2021 työeläkemaksu (TEL) on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 % bruttopalkasta ja 53-62 -vuotiailla 8,65 % bruttopalkasta.

Työttömyysvakuutusmaksun osuus on 1,25 %. Työttömyysvakuutusmaksu peritään, jos työntekijä 17–64 -vuotias.

Sairausvakuutusmaksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta. Sen määrä näkyy kuitenkin palkkalaskelmassa.

Lomakorvaus pitämättömistä lomapäivistä

Kun työsuhde päättyy, viimeisestä palkkakuitista on hyvä tarkistaa, että lomakorvaus on maksettu pitämättömistä lomista.

Mitä tehdä, jos palkkaa puuttuu?

Kannattaa ottaa heti yhteyttä palkanlaskijaan. Ellei ongelma selviä, on käännyttävä työpaikan luottamusmiehen puoleen. Ellei työpaikalla ole luottamusmiestä, yhteyttä voi ottaa oman alueen Talentian sopimusasiantuntijaan. Palkkakuitit on hyvä pitää tallessa. Palkkasaatavat vanhenevat viidessä vuodessa, työsuhteen päätyttyä kahdessa vuodessa.

Näin vaikutat palkkaasi

Vinkkejä ja suosituksia palkan parantamiseen

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.