Näin tulkitset palkkatositetta


Työntekijän saaman palkan perusteet, palkan koostumus ja palkasta tehdyt vähennykset ilmenevät palkkatositteesta. Palkkatositteella voi olla merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Siksi tosite kannattaa säilyttää.

Palkka oikealle tilille

Katso ensin, että henkilötietosi ja pankkitilisi ovat oikein.

Varmista, että peruspalkka on oikein

Peruspalkan pitää olla työsopimuksen mukainen ja vähintään se, mitä työsuhteessa sovellettavassa työehtosopimuksessa todetaan. Ammattijärjestön nettisivuilta voi tarkistaa, mikä on tehtävästä maksettava vähimmäispalkka.

Palkkalaskelmassa on usein eritelty mm. vuosiloma- ja sairausajan palkka. Silloin laskelmassa näkyy miinuksena varsinaisen palkan vähennys ja plussana sairaus- tai vuosiloma-ajan palkka (sama summa).

Tarkista, että mahdolliset lisät on maksettu oikein

Iltalisät, sunnuntai- ja ylityökorvaukset ja muut työaikalisät pitää eritellä palkkalaskelmassa. Lähtökohtaisesti palkanlisiä ei saa sisällyttää peruspalkkaan.

Kannattaa ottaa vaikka kännykkäkameralla kuva työvuorolistasta. Se helpottaa lisien tarkistamisessa. Myös omasta työaikakirjanpidosta on apua.

Verot ja maksut

Tarkista, että verot on pidätetty antamasi verokortin mukaisesti. Kuten veroprosentti, muutkin lakisääteiset ja pakolliset maksut voivat vaihdella vuosittain.

Vuonna 2017 työeläkevakuutusmaksu (TEL) on 6,15 % bruttopalkasta (17-52- sekä 63-68 -vuotiaat) tai 7,65 % (53-62-v.).

Työttömyysvakuutusmaksun osuus on 1,60 %.

Sairausvakuutusmaksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta. Sen määrä näkyy kuitenkin palkkalaskelmassa.

Lomakorvaus pitämättömistä lomapäivistä

Kun työsuhde päättyy, viimeisestä palkkakuitista on hyvä tarkistaa, että lomakorvaus on maksettu pitämättömistä lomista.

Mitä tehdä, jos palkkaa puuttuu?

Kannattaa ottaa heti yhteyttä palkanlaskijaan. Ellei ongelma selviä, on käännyttävä työpaikan luottamusmiehen puoleen. Ellei työpaikalla ole luottamusmiestä, yhteyttä voi ottaa oman alueen Talentian alueasiamieheen. Palkkakuitit on hyvä pitää tallessa. Palkkasaatavat vanhenevat viidessä vuodessa, työsuhteen päätyttyä kahdessa vuodessa.

Jaa sivu