Sosionomi (YAMK) -tutkinto

Sosionomi (YAMK) -tutkinto on 90 opintopisteen laajuinen tutkinto, joka suoritetaan noin kahdessa vuodessa työn ohessa. Opiskelu tapahtuu usein verkko-opetuspohjaisena monimuoto-opetuksena, jossa vuorottelevat lähi- ja etäopiskelu. Tutkinnon suorittamisoikeutta voi hakea vain henkilö, jolla on jo ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Sosionomi (YAMK) -tutkinto tarjoaa entistä useammin väylän edetä uralla ja parantaa omaa kilpailukykyä työmarkkinoilla.

Sosionomi (YAMK) -tutkinnon tavoitteena on syventää ammatillisten asiantuntijoiden tutkimus- ja kehittämistyön taitoja sekä ammattikäytännöissä vaadittavia valmiuksia. Tutkinnon suorittaneilla on laaja ja syvällinen ymmärrys sosiaalialan yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä valmiudet vastata kehittyvän työelämän haasteisiin.

Millaista on sosionomin (YAMK) työ?

Sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneet sijoittuvat monipuolisesti sosiaalialan eri tehtäviin. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä esimerkiksi eri palvelualojen erityisasiantuntijoina, projektipäälliköinä, suunnittelijoina tai esihenkilöinä.

Sosionomi (YAMK):n tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat mm.:

  • Sosiaaliohjaaja
  • Ohjaaja
  • Vastaava ohjaaja
  • Vammaistyön johtaja
  • Vanhustyön johtaja
  • Perhepalveluiden päällikkö
  • Perhetyöntekijä
  • Suunnittelija
  • Erikoissuunnittelija
  • Suunnittelupäällikkö

Mikä on sosionomin (YAMK) palkka?

Talentian palkkasuositus tehtävissä, joissa toimitaan YAMK-tutkinnolla, on 4000 € / kk. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi erityissosiaaliohjaaja, johtava sosiaaliohjaaja, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä toimiva (mm. projektipäällikkö, suunnittelija ja koordinaattori ilman esihenkilöasemaa).

Talentian palkkasuositus esihenkilölle tai budjettivastuulla toimivalle on 4400 € / kk.

Talentian palkkasuositukset tehdään käytännössä esiintyvien ”markkinahintojen” mukaan, joten suosituksen mukainen palkka on täysin mahdollista myös saada.

Lue lisää palkkauksesta:

>> Talentian palkkasuositukset

>> Vinkkejä ja suosituksia palkan parantamiseen

>> Tutustu Keskusjärjestö Akavan palkkiosuosituksiin

Miksi sosionomin (YAMK) kannattaa liittyä Talentiaan?

Talentia on Suomen ainoa ammattijärjestö, joka keskittää kaikki voimavaransa juuri sosiaalialan korkeakoulutettujen edunvalvontaan. Talentia ajaa sosionomien palkkauksellisia etuja, vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa sosionomien asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä. Jos olet suorittanut sosionomin (YAMK) -tutkinnon, Talentia on juuri sinulle oikea ammattijärjestö – liity kasvavaan joukkoomme tästä.

Sosionomi, oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Sosiaalihuollon johtaminen
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet