Sosionomi (AMK) -tutkinto

Sosionomi (AMK) -tutkinto on 210 opintopisteen laajuinen ammattikorkeakoulututkinto. Sen suorittamisaika on yleensä 3,5 vuotta. Koulutusta järjestetään ammattikorkeakouluissa kattavasti ympäri Suomen.

Sosionomi (AMK) -tutkinto valmistaa ammattihenkilöitä sekä julkisen että yksityisen sektorin sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin työtehtäviin.

Sosionomin (AMK) koulutusohjelma jakaantuu erilaisiin suuntautumisvaihtoehtoihin. Niitä ovat mm. ovat lapsi-, nuoriso- ja perhetyö, erityisryhmien ohjaus, diakoninen sosiaalityö ja sosiaalipalveluiden ohjaus sekä sosiaalipedagogiikka. Sosiaalipedagogiikkaan suuntautunut opiskelija voi saada kelpoisuuden työskennellä varhaiskasvatuksessa nimikkeellä varhaiskasvatuksen sosionomi. Sosiaalipedagogiikkaa voidaan soveltaa myös aikuissosiaalityössä esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa, ikäihmisten sekä erilaisten oppijoiden kanssa.

Millaista on sosionomin (AMK) työ?

Sosionomin (AMK) työtehtävät ovat monipuolisia. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat monipuolisesti sosiaalialan eri tehtäviin, joista yleisimpiä ovat sosiaaliohjauksen, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja erinäisten hankkeiden ja järjestökentän tehtävät.

Sosionomi (AMK):n yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat:

 • varhaiskasvatuksen opettaja
 • lastensuojelulaitoksen ohjaaja
 • sosiaaliohjaaja/palveluohjaaja
 • kehitysvammaistenohjaaja
 • asumispalveluyksikön ohjaaja
 • kotipalvelun ohjaaja
 • vanhustyön ohjaaja
 • kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
 • muu ohjaaja
 • projektityöntekijä
 • päiväkodin johtaja
 • perhetyöntekijä
 • järjestötyöntekijä

Mikä on sosionomin (AMK) palkka?

Talentian palkkasuositus laillistetulle sosionomille on 3500 € / kk. Kyseessä on alkupalkka, joka ei sisällä työkokemus- tai muita lisiä, kuten ilta-, yö- ja viikonloppulisiä. Talentian palkkasuositukset tehdään käytännössä esiintyvien ”markkinahintojen” mukaan, joten suosituksen mukainen palkka on täysin mahdollista myös saada.

Varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin palkkasuositus on 3500 € / kk.

Lue lisää palkkauksesta:

>> Talentian palkkasuositukset

>> Vinkkejä ja suosituksia palkan parantamiseen

>> Tutustu Keskusjärjestö Akavan palkkiosuosituksiin

Miksi sosionomin (AMK) kannattaa liittyä Talentiaan?

Talentia on Suomen ainoa ammattijärjestö, joka keskittää kaikki voimavaransa juuri sosiaalialan korkeakoulutettujen edunvalvontaan. Talentia ajaa sosionomien palkkauksellisia etuja, vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa sosionomien asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä. Jos olet suorittanut sosionomi (AMK) -tutkinnon, Talentia on juuri sinulle oikea ammattijärjestö – liity kasvavaan joukkoomme tästä.

Sosionomi, oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Sosiaalihuollon johtaminen
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet