Talentia ei mukana viikon 7 varhaiskasvatuksen lakoissa

Talentia ei ole mukana viikon 7 varhaiskasvatuksen lakoissa, joista osa ammattijärjestöistä on ilmoittanut. Muiden liittojen ilmoittamien lakkojen aikana Talentian jäsenet ovat normaalisti töissä ja tekevät normaaliin tapaan vain oman työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaisia tehtäviä, neutraliteettiperiaatetta noudattaen. 

Olemme tehneet Talentian hallituksessa, neuvottelujärjestö JUKOssa ja Akavassa tarkkaa tilanneanalyysia. Teemme koko ajan vaikuttamistyötä maan hallituksen suuntaan ja suunnittelemme uusia vaikuttavia toimenpiteitä samaan aikaan. Talentialla on valmius tehdä päätöksiä mahdollisista järjestöllisistä toimista myöhemmin.

Muiden liittojen ilmoittamat lakot:


Kiitos varhaiskasvatuksen lakkoon osallistuneille Talentian jäsenille

Varhaiskasvatuksen lakko 31.1.–1.2. pääkaupunkiseudulla on päättynyt. Lakkoon osallistuivat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa varhaiskasvatuksessa työskentelevät Talentian työsopimussuhteiset jäsenet.

Kyseessä oli poliittinen työtaistelu, jolla vastustettiin hallituksen suunnittelemia työelämäheikennyksiä.

Talentian työsuhteiset jäsenet osallistuivat myös Akavan ulosmarssiin 6.2. Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa, Tampereella ja Turussa. Kiitos kaikille ulosmarssiin osallistuneille.

Miksi poliittiset työtaistelut?

Hallituksen työelämäheikennysten lista on pitkä. Erityisen haitallinen Talentian jäsenten kannalta on hallituksen esittämä vientivetoinen työmarkkinamalli. Se ajaisi naisvaltaiset alat pysyvään palkkakuoppaan. Jatkossa palkankorotusten yläraja olisi käytännössä sidottu miesvaltaisten vientialojen, kuten teollisuuden, palkankorotuksiin.  


Usein kysyttyjä kysymyksiä lakosta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin:

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, voit kysyä asiasta työpaikan luottamusmieheltä tai olla yhteydessä Talentiaan:

 • jarjestoinfo@talentia.fi

Talentian päivystys:

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, voit kysyä asiasta työpaikan luottamusmieheltä tai olla yhteydessä Talentiaan:

 • jarjestoinfo@talentia.fi

Usein kysytyt kysymykset lakosta

Muiden liittojen ilmoittamat lakot

Muita usein kysyttyjä kysymyksiä


Mikä on poliittinen lakko tai työtaistelu? 

 • Poliittinen työtaistelu on liiton päättämä työtaistelutoimenpide. Poliittista työtaistelua voidaan kutsua myös poliittiseksi mielenilmaukseksi tai lakoksi. Toimenpide ei kohdistu voimassa olevia työehtosopimuksia tai työsuhteen ehtoja vastaan. Se ei myöskään kohdistu työnantajaa kohtaan, vaan maan hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan.
 • Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä. Poliittinen mielenilmaisu on perustuslain suojelema toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Mielenilmaus voidaan kohdistaa esimerkiksi hallituksen tai eduskunnan päätöksiä vastaan. Nyt toteutettava työtaistelu kohdistuu maan hallituksen toimia vastaan.

Poliittisen lakon tarkoitus on vastustaa hallituksen tai eduskunnan päätöksiä tai suunnitelmia. Sillä ei ensisijaisesti pyritä vaikuttamaan työehtosopimuksiin tai työnantajaan. 

Miksi poliittinen työtaistelu?  

 • Hallituksen työelämäheikennysten lista on pitkä. Erityisen haitallinen Talentian jäsenten kannalta on hallituksen esittämä vientivetoinen työmarkkinamalli. Se ajaisi naisvaltaiset alat pysyvään palkkakuoppaan. Jatkossa palkankorotusten yläraja olisi käytännössä sidottu miesvaltaisten vientialojen, kuten teollisuuden, palkankorotuksiin.  

Työtaistelu pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatuksessa – mistä on kyse?

 • Talentian hallitus päätti kokouksessaan 19.1. toteuttaa poliittisen työtaistelun Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten varhaiskasvatuksen yksiköissä 31.1.-1.2.2024
 • Kyseessä on maan hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan suunnattu poliittinen mielenilmaus.
 • Lue lisää hallituksen suunnittelemista työelämän heikennyksistä ja siitä, miten ne vaikuttaisivat Talentian jäseniin ja koko suomalaiseen yhteiskuntaan: Talentia vaikuttaa hallitusohjelmaan >>
 • Huomaathan, että Talentian virkasuhteiset jäsenet eivät osallistu työtaisteluun, vaan vain työsuhteiset jäsenet. Jos sinulle on tehty viranhoitomääräys, olet virkasuhteessa. Jos olet työsopimussuhteessa, sinulle on tehty työsopimus.
 • Tarkista tarvittaessa työsopimuksestasi, oletko virkasuhteessa vai työsopimussuhteessa.

Ketä 31.1.–1.2. työtaistelu koskee?

 • Talentian työsuhteiset jäsenet varhaiskasvatuksen yksiköissä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa osallistuvat työnseisaukseen. Työseisaus koskee kaikkia 31.1.2024 klo 5.95 ja 1.2. klo 20.59 välillä alkavia työvuoroja. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.
 • Lakko koskee kaikkia työsuhteisia Talentian jäseniä varhaiskasvatuksessa (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sopimusalasta ja työnantajasta riippumatta. Lakon ulkopuolelle on rajattu perhepäivähoito, kotona tehtävä ryhmäperhepäivähoito ja yksityinen perhepäivähoito
 • Pääasiallisen työpisteen tulee sijaita jossain näistä edellä mainituista kaupungeista. Mikäli pääasiallinen työpiste ei ole minkään em. kaupungin alueella, niin silloin et osallistu lakkoon.
 • Talentia on tehnyt järjestöpäätöksen poliittiseen työtaisteluun osallistumisesta ja se suojaa lakon piiriin kuuluvia työsuhteisia jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta.

Mitä työvuoroja varhaiskasvatuksen 31.1.-1.2. lakko koskee?

 • Työtaistelu koskee työvuoroja, jotka alkavat 31.1.2024 klo 5.59 ja 1.2.2024 klo 20.59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.  

Osallistuvatko myös Talentian virkasuhteiset jäsenet lakkoon?

 • Talentian virkasuhteiset jäsenet eivät osallistu lakkoon, vaan vain työsuhteiset jäsenet. Jos sinulle on tehty viranhoitomääräys, olet virkasuhteessa. Jos olet työsopimussuhteessa, sinulle on tehty työsopimus
 • Tarkista tarvittaessa työsopimuksestasi, oletko virkasuhteessa vai työsopimussuhteessa.

Olen opiskelija, menenkö lakkoon?

 • Liiton tekemä päätös lakkoon osallistumisesta koskee myös työssäkäyviä opiskelijoita.

Miksi poliittinen työtaistelutoimenpide toteutetaan? Miksi lakko järjestetään?

 • Hallituksen työelämäheikennysten lista on pitkä. Erityisen haitallinen Talentian jäsenten kannalta on hallituksen esittämä vientivetoinen työmarkkinamalli. Se ajaisi naisvaltaiset alat pysyvään palkkakuoppaan. Jatkossa palkankorotusten yläraja olisi käytännössä sidottu miesvaltaisten vientialojen, kuten teollisuuden, palkankorotuksiin. 
 • Heikennykset osuvat myös nuoriin, tulevaisuuden osaajiin.
 • Vaadimme, että hallitus ei toteuta muutoksia yksipuolisesti, tutkimatta heikennysten kokonaisvaikutuksia. Hallitusohjelman jokainen työelämäheikennys osuu toteutuessaan rankasti korkeakoulutettuihin, jotka osaamisellaan ja asiantuntemuksellaan varmistavat Suomen menestyksen ja yhteiskunnan toiminnan. 

Millä paikkakunnilla lakko toteutetaan?

 • Lakko toteutetaan Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla

Kuka voi osallistua lakkoon edellä mainituilla paikkakunnilla?

 • Lakkoon voivat osallistua varhaiskasvatuksen yksiköissä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa työskentelevät työsopimussuhteiset jäsenet Talentian tekemän järjestöpäätöksen mukaisesti.
 • Lakko koskee kaikkia työsuhteisia Talentian jäseniä varhaiskasvatuksessa (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sopimusalasta ja työnantajasta riippumatta. Lakon ulkopuolelle on rajattu perhepäivähoito, kotona tehtävä ryhmäperhepäivähoito ja yksityinen perhepäivähoito
 • Pääasiallisen työpisteen tulee sijaita jossain näistä kaupungeista. Mikäli pääasiallinen työpiste ei ole minkään em. kaupungin alueella, niin silloin et osallistu lakkoon.
 • Virkasuhteisille jäsenille poliittinen työtaistelu on laiton, joten he eivät voi osallistua.

Miksi lakko toteutetaan vain pääkaupunkiseudulla?

 • Lakon maantieteelliset rajat on sovittu yhdessä muiden liittojen kanssa. Jotta lakko myös vaikuttaa, on varmistettava, että mahdollisimman monen liiton jäsenet ovat siinä mukana.

Koskeeko työtaistelu liittoon kuulumattomia?

 • Kyllä koskee. Poliittiseen työtaisteluun voivat osallistua kaikki työsopimussuhteiset järjestäytymisestä riippumatta.

Saanko palkkaa, kun olen pois töistä lakon vuoksi?

 • Työnantaja ei maksa palkkaa lakon ajalta. Talentia maksaa lakkoon osallistuville jäsenilleen 100 euroa/vrk.

Voiko työnantaja kieltää osallistumisen?

 • Työsuhteisten työntekijöiden osalta ei voi kieltää.
 • Virkasuhteisten osalta voi kieltää, koska virkasuhteisille osallistuminen poliittiseen työtaisteluun on laitonta. Virkamieslainsäädännön perusteella virkamiehellä ei ole oikeutta osallistua poliittiseen työtaisteluun.
 • Työnantaja ei saa esimerkiksi kerätä listoja työtaisteluun osallistujista.

Suojaako järjestöpäätös lakkoon osallistujaa?

 • Talentian hallitus on tehnyt järjestöpäätöksen poliittiseen työtaisteluun osallistumisesta, mikä suojaa Talentian jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta. Tämä koskee myös opiskelijajäseniä, jotka työskentelevät opintojensa ohella.  
 • Järjestöpäätös suojaa työntekijöitä henkilökohtaisilta seuraamuksilta työtaistelun ajan. Työtaistelu koskee työvuoroja, jotka alkavat 31.1.2024 klo 5.59 ja 1.2.2024 klo 20.59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun

Onko työnantajalle ilmoitettava etukäteen osallistumisesta?

 • Työtaistelu ei kohdistu työnantajaan, vaan on poliittinen. Tällöin ei tarvitse ilmoittaa, sillä poliittista työtaistelua ei koske ennakkoilmoitusvelvollisuus.

Työnantajani kieltää osallistumisen vedoten turvallisuuteen, hätätyöhön tai suojelutyöhön. Mitä teen?

 • Työtaistelu ei vaaranneta kenenkään henkeä tai turvallisuutta. Viranhaltijat, joilla on suojelutyövelvoite, eivät muutenkaan osallistu työtaisteluun. Työsuhteisilla ei ole suojelutyövelvoitetta. Kyseessä ei ole myöskään sellainen ennalta-arvaamaton tapahtuma, joka edellyttäisi hätätyötä. Työnantaja ei voi siten pääsääntöisesti kieltää osallistumista. Työnantaja ei voi työnjohto-oikeuteensa vedoten kieltää osallistumasta työtaisteluun. Mikäli työnantaja kaikesta huolimatta vetoaa perusteettomasti hätätyöhön, tulee määräys pyytää kirjallisesti ja työnantajan ilmoittaa hätätyön tarpeesta Aviin.

Voiko osallistumisesta tulla seurauksia?

 • Työtaistelu on laillinen ja siihen on silloin oikeus osallistua. Työnantajasi ei voi kieltää sinua osallistumasta eikä rangaista osallistumisen perusteella.
 • Työnantaja ei voi kohdistaa minkäänlaisia sanktioita yksittäiseen työsuhteiseen työntekijään, joka osallistuu oman ammattiliittonsa päättämään poliittiseen mielenilmaukseen työaikana. Sanktioilla ei saisi edes uhata. Jos sinua uhataan seuraamuksilla, ole yhteydessä omaan liittoosi.

Voiko minulle tulla jotain seurauksia lakkoon osallistumisesta?

 • Ainoa mahdollinen seuraus on palkan pidättäminen lakon ajalta. Muita toimenpiteitä työnantajan on laitonta sinuun kohdistaa.

Lakko päättyy keskellä työvuoroani. Palaanko töihin heti, kun lakko loppuu?

 • Jos työvuorosi on alkanut lakon vielä kestäessä, sinun ei tarvitse palata loppuvuoroksi töihin. Lakko kestää osaltasi tällöin päättyvän työvuoron loppuun asti.

Voiko esihenkilö osallistua työtaisteluun, vaikka hän olisi työnantajan edustaja?

 • Kyllä voi osallistua.

Entä jos sairastun?

 • Jos sairastut ennen lakon alkamista, sinulle on maksettava sairausajan palkkaa myös lakon ajalta. Toimita tällöin välittömästi lääkärin- yms. todistukset työnantajallesi.

En tiedä, voinko osallistua työtaisteluun. Keneltä kysyn asiasta?

 • Lähtökohtaisesti kaikki työsuhteiset voivat osallistua työtaisteluun. Virkasuhteiset eivät voit. Tarkista tarvittaessa työsopimuksestasi, oletko virkasuhteessa vai työsopimussuhteessa.
 • Jos olet epävarma, ota yhteyttä: jarjestoinfo@talentia.fi

Miten toimin, jos en löydä vastausta kysymykseeni?

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, voit kysyä asiasta työpaikan luottamusmieheltä tai olla yhteydessä Talentiaan:

 • jarjestoinfo@talentia.fi

Muiden liittojen ilmoittamat lakot

Mitä työtehtäviä hoidan lakon aikana ja mitä en?

 • Muiden liittojen ilmoittamien lakkojen aikana Talentian jäsenet ovat normaalisti töissä ja tekevät normaaliin tapaan vain oman työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaisia tehtäviä, neutraliteettiperiaatetta noudattaen. Tämä ei työn arjessa ole aina yksiselitteistä, mutta jokaisen tulee noudattaa periaatetta parhaansa mukaan.
 • Osa työtehtävistä lienevät jossain määrin kaikkien varhaiskasvatuksen opettajien, sosionomien ja lastenhoitajien perustehtäviä päiväkotiarjessa. Työpäivän aikana tulee huolehtia yleisestä turvallisuudesta ja terveydestä. Selkeitä omaan työhön kuulumattomia tehtäviä ovat esim. siivous tai ruoan laittaminen.
 • Talentialaisina olemme solidaarisia muiden liittojen työnseisausta kohtaan emmekä ala murtamaan heidän lakkoaan. Älä kieltäydy sellaisesta työstä, joka on välttämätöntä hoitaa ja jonka turvallisuus, osaamisesi ja terveydentilasi sallivat. Jos esihenkilö määrää sinua tekemään lakonalaisia työtehtäviä tai koet painostusta niihin, pyydä työmääräys kirjallisena mm. vastuukysymysten takia (sähköpostiviesti käy). Näin voit myös myöhemmin palata asian selvittelyyn esimerkiksi luottamusmiehen kanssa

Voiko työnantaja/esihenkilö vaihtaa työvuoroani?

 • Talentian jäsenet eivät paikkaa lakkoon osallistuvien työntekijöiden töitä muuttamalla työvuoroja tai tekemällä ylitöitä. Työtaistelu ei ole yleensä työehtosopimuksessa edellytetty sellainen ennalta-arvaamaton painava syy, joka oikeuttaa työvuoron vaihtoon. Koska työnantajalla on tulkintaetuoikeus, on syytä vaihtoon kuitenkin suostua. Perustelu painavalle syylle ja määräys vuoron vaihdosta kannattaa pyytää kirjallisena (sähköpostiviesti käy).

Voiko työnantaja siirtää minut toiseen toimipisteeseen?

 • Työnantaja voi ilmoittaa muutoksista toimipisteisiin. Joutuessa toiseen työpisteeseen on kuitenkin syytä huolehtia erityisen tarkkaan, että ei tee lakonalaisia töitä. Selkeimpiä omaan työhön kuulumattomia tehtäviä ovat esim. siivous tai ruoan laittaminen. 

Muita usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä työtaistelutoimet ovat laillisia ja milloin? 

 • Lähtökohtaisesti työtaistelutoimenpiteet ovat sallittuja silloin, kun niitä ei ole erikseen kielletty. 
 • Koska työ-/virkaehtosopimus asettaa työrauhavelvollisuuden vain työ-/virkaehtosopimuksen sopimuskaudeksi, ovat sopimuksettomassa tilassa suoritetut työtaistelutoimenpiteet lähtökohtaisesti sallittuja. 
 • Poliittiset työtaistelutoimet eivät kohdistu työnantajaan ja työ- ja virkaehtosopimukseen. Siten niitä voidaan toimeenpanna myös työrauhan aikana.

Olen sopinut keikkatyövuoron, osallistunko lakkoon?

 • Ilmoitetut työtaistelutoimet koskevat myös lyhytaikaisia työsuhteita ja keikkoja ilmoitetuissa toimipaikoissa.

Mitä tarkoitetaan suojelutyöllä? 

 • Huom. Suojelutyö koskee vain viranhaltijoita. Suojelutyöllä tarkoitetaan: 
 1. Työtä, joka on välttämätöntä, jotta kansalaisten henki ja terveys ei vaarannu 
 2. Työtä sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka on vaarassa työtaistelun takia. 
 • Suojelutyöhön voidaan määrätä vain (lakon piiriin kuulumattomia) viranhaltijoita. 
 • Työsuhteisia ei voi määrätä suojelutyöhön.

Mitä tarkoitetaan hätätyöllä?   

 • Hätätyötä voidaan teettää, kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen, eikä työtä ole mahdollista siirtää suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana. 
 • Mikäli työnantaja vetoaa hätätyöhön, on pyydettävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä nähtäväksi.  
 • Työnantajan pitää tehdä viivytyksettä työsuojeluviranomaiselle (AVI) kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta. 
 • Hätätyö voi tulla kyseeseen esimerkiksi luonnonkatastrofin tai suuronnettomuuden yhteydessä. 
 • Ennalta ilmoitettu työtaistelu ei sinällään täytä hätätyön tunnusmerkkejä. 
 • Työneuvoston kannanoton (TN 1304- ) mukaan, jos työnantaja on tiennyt työntekijöiden lakon aloituksesta tai on voinut perustellusti olettaa sen alkavan, ei kysymys voi olla ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, jos työnantaja on voinut hätätyön tarpeen ilmenemisajankohtaan mennessä käytännössä varautua lakosta aiheutuvaan työvoimavajaukseen.
 • Hätätyönä voi teettää vain ne työt, jotka ovat hätätyön tarpeen kannalta välttämättömiä

Mitä jos työnantaja kysyy, että aionko osallistua työtaisteluun? 

 • Työnantaja ei saa kysyä lakkoaikeista. Poliittisessa työtaistelussa työtaistelutoimet eivät sinänsä kohdistu työnantajaan, joten ilmoitus lakkoaikeista on harkinnan mukaan mahdollista ilmoittaa työnantajalle.
 • Työnantajalla ei ole oikeutta kerätä yksittäisten jäsenten ammattiliiton jäsenyystietoja mahdollisen työtaistelun varalle. 
 • Tämä koskee kaikkia jäseniä, myös esihenkilöasemassa olevia. 

Pitääkö minunkin mennä lakkoon, vaikka en haluaisi? Mitä hyötyä minulle on työtaistelusta?  

 • Lakkoon on aina vankat perusteet. 
 • Ennen päätostä poliittisista lakoista ja mielenilmauksista järjestöt ovat tehneet useita neuvotteluesityksiä, joiden tarkoitus on sekä perua hallitusohjelman työelämäkirjauksia tai lieventää niiden vaikutuksia. Hallitus ei ole kuitenkaan halukas edistämään neuvotteluja työelämäkirjausten sisällöstä.
 • Ilman uskottavaa järjestövalmiutta ei ole uskottavaa neuvotteluasemaa
 • Taustalla on käyty pitkiä neuvotteluja, eri vaihtoehtoja on punnittu ja työntekijäpuolella ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa työtaistelu.
 • Työtaistelun hyödyt nähdään usein pitkällä aikavälillä. Eri aikoina eri työntekijät ovat joutuneet työtaistelulla varmistamaan oikeudenmukaisemmat sopimukset ja työolosuhteet. Jokainen osallistuu työtaisteluun vuorollaan. Kyse on solidaarisuudesta muita työntekijöitä kohtaan.

Mikä on luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema lakon aikana? 

 • Talentian työsopimussuhteiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut voivat osallistua työtaisteluun

Mikä on järjestäytymättömien ja muiden liittojen jäsenten asema lakossa? 

 • Lakkoon ei aseteta henkilöitä, vaan työtehtävät. Järjestäytymätön työntekijä voi ottaa osaa lakkoon (neutraliteettiperiaate), eikä siitä voi seurata hänelle työnantajan taholta sanktioita. Lakkoavustuksia maksetaan kuitenkin vain liittojen jäsenille. Jäsenhakemus tulee jättää ennen lakon alkamista.
 • Lakonalaista työtä ei saa tehdä.
 • Lakon tulokset hyödyttävät myös järjestäytymättömiä työntekijöitä.
 • Lakon ulkopuolella olevilla työntekijöillä ei  ole velvollisuutta tehdä oman työn lisäksi lakon alaisia tehtäviä.
 • Lakon aikana lakkoon kuulumaton henkilö hoitaa vain omat tehtävänsä, ei siis lakkoon asetettuja työtehtäviä. 

Kuinka lakko vaikuttaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen? 

 • Työtehtävä voidaan asettaa lakon piiriin riippumatta siitä, onko työntekijän työsuhde määräaikainen tai vakituinen.
 • Lakko ei vaikuta määräaikaisen palvelussuhteen pituuteen.
 • Määräaikainen palvelussuhde päättyy sovitun määräajan päättyessä.

Koeajalla olevan työntekijän tilanne työtaistelun aikana? 

 • Järjestön päättämään lakkoon osallistuminen ei ole lainmukainen peruste purkaa palvelussuhdetta.
 • Työnantaja ei kuitenkaan voi koeaikana, eikä lakon aikana, lakkauttaa työsuhdetta sellaisesta syystä, joka olisi syrjivä tai koeajan tarkoitukseen nähden muuten epäasiallinen peruste.
 • Koeajan ollessa voimassa voi kumpikin osapuoli purkaa työ- tai virkasuhteen koeaikaan vedoten.

Mikä on lakkoavustus ja miten sitä maksetaan? 

 • Lakkoavustus on liiton maksama avustus lakossa olevalle jäsenelle, koska palkkaa ei lakkopäiviltä makseta. 
 • Veroton osuus 16 €
 • Lakkoavustuksen maksaja pidättää verot verottajan ohjeen mukaisesti. Kiinteä vero%, ei tarvita verokorttia.

Miten palkkasaatavat erääntyvät lakon aikana? 

 • Lakko ei vaikuta palkkasaatavien erääntymispäiviin. 
 • Jos työntekijällä on palkkasaatavaa, joka erääntyy lakon aikana, maksetaan se erääntymispäivänä. 
 • Suorituksen viivästyessä saatavalle on maksettava korkolain mukainen korko. Tämä koskee vain lakon aikana erääntyviä aiemmin kertyneitä saatavia. Lakon ajalta palkkaa ei luonnollisesti makseta.

Voiko lakon aikana työskennellä toisen työnantajan palveluksessa tai tehdä työtä yrittäjänä? 

 • Lakon aikana voi tehdä muuta, lakon piiriin kuulumatonta työtä tai harjoittaa yrittäjyyttä.
 • Lakon aikana henkilö ei saa tehdä ilman työantajan lupaa sellaista työtä, joka on oman työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa (huomioi lojaliteettiperiaate) ellei ole sopinut työnantajan kanssa (esim. sivutoimilupa).

Kuinka käy luontaisetujen ja työvälineiden lakon aikana? 

 • Työantajan ei tarvitse suorittaa lakon aikana palkanluonteisia luontaisetuja, kuten lounasetua ja virike-etua.
 • Työsuhdeasunnon käyttöoikeus säilyy lakon aikana.
 • Työnantajan pyynnöstä työntekijä luovuttaa lakon alkaessa työantajalle työantajan välineet esim. puhelimen ja tietokoneen.
 • Työnantaja voi estää pääsyn työsähköpostiin työtaistelun aikana. 
 • Tämän vuoksi on tärkeätä ilmoittaa oman liiton jäsenrekisteriin henkilökohtainen puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Miten käy työntekijän vapaiden lakon aikana? 

 • Poissaolotapausten tulkinnassa käytetään ns. aikaprioriteettiperiaatetta. 
 • Esimerkiksi ennen lakkoa alkanut loma ei keskeydy lakon aikana, jolloin työntekijä saa myös lomapalkkaa lakon ajalta. 
 • Poissaolon katsotaan johtuvan siitä syystä, joka tosiasiassa on alkanut ensiksi.

Miten käy äitiysvapaan palkan lakon aikana? 

 • Jos äitiysvapaa on alkanut ennen lakon alkamista, äitiysvapaan palkka maksetaan normaalisti ja siten myös lakon ajalta.
 • Mikäli äitiysvapaa alkaa lakon aikana, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa äitiysvapaan ajalta palkkaa ennen lakon päättymistä. 
 • Äitiysvapaan palkallinen jakso ei kulu lakon aikana, joten työnantaja ei välty palkanmaksuvelvollisuudelta ja äitiysvapaalla oleva saa täyden palkallisen jaksonsa.

Miten lakko vaikuttaa vuosilomaan? 

 • Ennen lakkoa alkaneet vuosilomat jatkuvat lakosta huolimatta ja päättyvät siten, kuin vuosilomat on vahvistettu. 
 • Lomalta palaavan on ilmoitettava työnantajalle lomalta paluusta ja lakkoon jäämisestä (ettei tulkita ns. luvattomaksi poissaoloksi).
 • Jos loma alkaa lakon aikana ja lakko kestää niin pitkään, että lomaa ei voi pitää, loma siirtyy myöhemmin pidettäväksi. 
 • Ellei lomaa voida pitää, sovitaan työnantajan kanssa, maksetaanko lomakorvaus pitämättä jääneestä lomasta vai siirretäänkö loma säästövapaaksi. 
 • Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan lomarahaa sen loman osalta, jolloin viranhaltija/työntekijä on ollut lakossa välittömästi ennen lomaa tai välittömästi loman päätyttyä.

Miten lakko vaikuttaa vuosiloman kertymiseen? 

 • Lakon ajalta ei kerry vuosilomaa.
 • Lakkopäiviä ei lueta vuosilomia laskettaessa työssäolopäiviin.
 • Lomaraha pienenee kertymättä jäävää vuosilomaa vastaavasti.
 • Lakko ei ole kokemuslisää kerryttävää aikaa.

Mitä jos työnantaja ei myönnä lomaa mahdollisen lakon vuoksi?

 • Kyseessä on työnantajalta kielletty työtaistelutoimenpide. Lomat tulee myöntää normaalin käytännön mukaan.

Miten käy sairausloman lakon aikana?

 • Mikäli sairausloma alkaa ennen lakon alkamista, maksetaan sairausloman ajalta virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkka.
 • Mikäli työntekijä sairastuu sen jälkeen kun lakko on alkanut, on henkilö lakossa, eikä hän ole sairauslomalla. Lakon aikana työntekijällä on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen sairauspäivärahaan.
 • Mikäli sairausloma jatkuu lakon päättymisen jälkeen, maksetaan hänelle sairausajan palkkaa lakon päättymisestä lukien.

Miten lakko vaikuttaa tulevaan vuorotteluvapaaseen? 

 • Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että työntekijän työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään vuoden välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän vuoden ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolo (esim. lakkopäivät) edellyttäen, että henkilö viimeisten 13 kk aikana on ollut työssä saman työnantajan palveluksessa vähintään 12 kk.
 • Mikäli vuorotteluvapaan hakijalla on ollut yli 30 pv palkaton poissaolo viimeisten 13 kk aikana, oikeutta vuorottelukorvaukseen ei ole (vakuutusoikeuden ennakkopäätös 30.11.2000/8919:99).

Miten lakko vaikuttaa opinto-, työ- tai virkavapaisiin? 

 • Lakko ei vaikuta sovitun opintovapaan ehtoihin. Opintovapaa määräytyy opintovapaalain ja –asetuksen mukaan.
 • Lakko ei vaikuta jo alkaneeseen tai sovittuun työ- tai virkavapaaseen.

Saako koulutukseen osallistua lakon aikana? 

 • Jos henkilöllä on sovittu ammatilliseen koulutukseen tai siihen verrattavaan tilaisuuteen osallistuminen lakon aikana, siihen voi osallistua. Tällöin koulutuksen tulee tapahtua työpaikan ulkopuolella, eikä siihen pidä liittyä sopimusalueen tarkoittamien työtehtävien tekoa edes harjoitusmielessä.

Miten lakko vaikuttaa tulevaan eläkkeeseen? 

 • Lakko vaikuttaa eläkkeen määräytymiseen palkan pienentymisen kautta. Lyhyen työtaistelun vaikutus on minimaalinen.

Miten lakko vaikuttaa osa-aikaeläkkeen jatkumiseen? 

 • Osa-aikaeläkkeen myöntämisen edellytyksenä on mm. kuuden kuukauden kokoaikatyö välittömästi ennen osa-aikaeläkkeen alkua. Lakkoon osallistunut voi päästä osa-aikaeläkkeelle siis aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua lakon päättymisestä.
 • Osa-aikaeläkkeen jatkumisen edellytyksenä on työntekijän eläkelain mukaan se, että työntekoon ei synny kuutta viikkoa pidempää katkosta. Jos työnteko katkeaa lakon vuoksi tätä pidemmäksi ajaksi, osa-aikaeläke lakkautetaan. Jos tilanne normalisoituu kuuden kuukauden kuluessa, eläke voidaan palauttaa voimaan entisin ehdoin. Onneksi työtaistelut ovat pääsääntöisesti lyhyitä ja tehokkaita.

Miten varaudun lakkoon, miten toimin lakon aikana ja lakon päätyttyä? 

 • Seuraa tarkkaan liittosi viestejä.
 • Toimi liittosi ohjeiden mukaan.
 • Osallistu yhteisiin tilaisuuksiin.

Työtaistelun perustermejä 

 • Poliittinen lakko = Poliittisen lakon tarkoitus on vastustaa hallituksen tai eduskunnan päätöksiä tai suunnitelmia. Sillä ei ensisijaisesti pyritä vaikuttamaan työehtosopimuksiin tai työnantajaan.
 • Ylityö- ja vuoronvaihtokielto = Liitto kieltää jäseniään suostumasta ylitöihin tai vaihtamaan työvuoroaan. Työtekijän/viranhaltijan ei tarvitse normaalistikaan suostua ylitöihin eikä vaihtamaan vuoraan työvuorolistan julkaisemisen jälkeen. Työtaistelutoimenpiteen tästä tekee jäsenten yhtäaikainen toiminta, jonka seurauksena palvelutuotannossa ilmenee helposti ongelmia.
 • Ulosmarssi = Lyhyt lakko. Esimerkiksi työpaikalta poistutaan kesken työpäivän tai lopetetaan työnteko. Työntekijä/viranhaltija menettää palkan ko. ajalta. On mahdollista, kun työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt. Liitto maksaa lakkoavustuksen.
 • Lakko = Työntekijä/viranhaltija ei tule työhön eikä tee työtä, vaikka on työpäivä.

Näin haet lakkoavustusta

Tutustu ohjeisiin ja hae lakkoavustusta.

Liity Talentian jäseneksi

Turvaajatkin tarvitsevat puolustajansa. Jonkun, joka ottaa kantaa epäkohtiin ja taistelee reilun kohtelun sekä hyvän ja turvallisen työelämän puolesta. Liity Talentiaan.