Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus

Talentia on vakuuttanut jäsenensä vapaa-aikana sattuvien matka- ja tapaturmavahinkojen varalle vakuutusyhtiö Turvassa. Vakuutettuina ovat Talentian alle 68-vuotiaat varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja toimihenkilöt. Jäsenmaksuun sisältyvät matkustajavakuutus sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus ovat voimassa eläkeläisjäsenenä jatkavilla eläköitymisvuoden loppuun saakka.

Kumpikin vakuutus on voimassa enintään sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta. Vakuutus ei koske kaksoisjärjestäytyneitä, jotka ovat varsinaisena jäsenenä toisessa akavalaisessa järjestössä tai liitossa.

Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta Suomesta alkavan vapaa-aikana tehtävän koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta.

Vakuutettuja ovat myös jäsenen mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Vakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta.

Matkavakuutuskorttina toimii Talentian mobiiilijäsenkortti tai verkkosivuilla jäsentiedoista tulostettava todistus. Matkavakuutuskortti löytyy myös TaskuTurva-sovelluksesta, joka on ladattavissa iOS- ja Android-puhelimiin. Vakuutus korvaa matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa ja omavastuuta. Sairauden hoitokuluja korvataan korkeintaan 90 vuorokautta hoidon alkamisesta ja tapaturman hoitokuluja enintään kolme vuotta tapaturman sattumisesta.

Vakuutus korvaa myös matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja vakuutusehdoissa mainituissa tilanteissa.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia:

  • tapaturman hoitokuluja Talentian jäsenille räätälöidyllä sivustolla mainittuun enimmäiskorvausmäärään saakka, ei omavastuuta
  • korvaus tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalta

Lisätietoja ja vakuutuksen enimmäiskorvausmäärät löydät osoitteessa turva.fi/talentia.

Järjestövakuutus

Talentian jäsenet on vakuutettu järjestön ja jäsenyhdistysten järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Vakuutus on järjestötoiminnan yhteydessä voimassa kaikkialla maailmassa.

Vakuutusyhtiö Turvan tarjoamat vakuutusedut

Turvaa rakkaasi uudella henkivakuutuksella, vain 5,92 €/kk* 

Henkivakuutus ei varsinaisesti hyödytä sinua vaan heitä, jotka ovat sinulle kaikista rakkaimpia. Turvassa-henkivakuutus on uusi ja erityisesti Talentian jäsenelle edullinen henkivakuutus: vain 5,92 €/kk (*hintaesimerkki vuonna 2021: 30-vuotias Talentian jäsen, korvaussumma 100 000 €). Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.​

Laske vaikka itse turva.fi/henkivakuutus

Täyden kympin edut Turvasta

Talentian jäsenyyden mukanaan tuomien vakuutusten lisäksi saat Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuutukset itsesi ja perheesi turvaksi.

Turva tarjoaa jatkuvan 10 % jäsenalennuksen jatkuviin, vapaaehtoisiin vakuutuksiin. Kun vakuutat kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen Turvasta, saat lisäksi 10 % omistaja-alennuksen! Alennus ei koske liikennevakuutusta eikä henkivakuutusta.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Talentia on ottanut jäsentensä turvaksi ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta vahinkovakuutusyhtiö If:stä. Vakuutettuina ovat Toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet työ- tai virkasuhdetta koskevissa asioissa. Opiskelijoiden osalta vakuutus kattaa koulun ja työharjoittelun lisäksi kaiken työnteon opintojen ohella. 

Vakuutettuina ovat myös liiton jäseninä olevat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä, ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa.

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että liiton jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kuusi kuukautta ja että erääntyneet jäsenmaksut on suoritettu.

Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Vakuutus koskee opiskelijoiden osalta myös Euroopassa tapahtuvaa enintään vuoden kestävää opiskelua tai opiskeluun liittyvää työharjoittelua.

Jos tarvitset vakuutusta, ota ensimmäiseksi yhteys Talentiaan, puh. 09-3158 6000, niin saat toimintaohjeet ja opastusta.  Lisätietoja saat Ifin vastuuosastolta, puh. 010 514 3646 ja oikeusturvaosastolta, puh. 010 514 1180 sekä täältä.

Työharjoitteluajan vakuutus

Työharjoitteluajan vakuutus koskee opintoihin kuuluvan Euroopan alueella tapahtuvan pakollisen harjoittelun aikaa. Vakuutus koskee ammatillista vastuu- ja oikeusturvaa.

Henkivakuutus

Talentian jäsenenä saat Primus-henkivakuutuksen itsellesi ja puolisollesi tuntuvalla alennuksella, jopa 63,6 % normaalihintoja edullisemmin. Laske hinta osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi.

Jäsenedut

Talentian jäsenenä saat enemmän. Jäsenmaksun hinnalla voit luottaa, että etuasi valvotaan ja pääset hyödyntämään kymmeniä rahanarvoisia jäsenetuja.

Oletko jo Talentian jäsen?

Talentia on ammattijärjestöistä ainoa, joka tuntee sosiaalialan läpikotaisin. Liity nyt, yli 26 000 sosiaalialan korkeakoulutettua on jo valinnut turvakseen Talentian.