Hyödynnä maksutonta puhelinneuvontaa

Talentian jäsenillä on jäsenetunaan oikeus saada Eversheds Asianajotoimisto Oy:n lakimiehiltä maksutonta neuvontaa (pl. puhelun hinta, hintatiedot numeroiden alla) puhelimitse yksityiselämäänsä liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

Kun mietit esimerkiksi, miten kannattaisi edetä asuntokauppariidan selvittelyssä tai miten siirtää varallisuutta sukupolvelta toiselle tai mitä hyötyä on avioehtosopimuksesta, voit saada vastaukset kysymyksiisi puhelimitse Eversheds Asianajotoimisto Oy:n asiantuntijoilta. Etu ei koske eläkeläisjäseniä.

Talentian jäsenillä on oikeus saada Eversheds Asianajotoimisto Oy:n lakimiehiltä maksutonta neuvontaa yksityiselämään liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

Eversheds Asianajotoimisto Oy:n lakimiehet antavat kyseistä neuvontaa arkisin klo 10-16 numerossa 010-6841 400

Puhelut 010-numeroon asiakkailta maksavat 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. Sähköisen viestinnän palvelulain muutoksen mukaan yritysnumeroihin eli valtakunnallisiin tilaajanumeroihin (mm. 010-alkuiset numerot) soittamisen hinta on 28.12.2023 alkaen matkapuhelimella soitettaessa matkapuhelumaksu (mpm) ja lankapuhelimella soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm).

Edellytyksenä on, että lakimies voi selvittää asian puhelimitse asiakirjoihin perehtymättä. Toimeksiannot maksavat erikseen. Neuvonta ei koske asiakirjojen laatimista. Soittajan tulee ilmoittaa jäsennumero.

Voit kysyä esim. seuraavista asioista:

  • perintö-, testamentti- ja jakoasiat,
  • perheoikeudelliset asiat kuten avioehtosopimukset, lahjat lapsille ja puolisolle, avioero, ositus ja elatusapu,
  • perintö- ja lahjaverotus,
  • vahingonkorvausasiat,
  • huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat.

Työ- ja virkasuhde- ja työttömyysturva-asiat eivät kuulu em. puhelinneuvonnan piiriin, vaan niissä asioissa on käännyttävä työpaikan luottamusmiehen tai liiton toimiston puoleen.

Neuvonnan piiriin eivät kuulu jäsenen tai hänen perheensä elinkeino-, yritys-, sijoitus- tai ansiotoimintaan tai luottamustehtäviin liittyvät kysymykset. Neuvonta ei koske eläke-, vakuutus-, työttömyysturva- tai muita yleiseen sosiaaliturvaan kuuluvia asioita niiden vaatimien tietojen luonteen ja massamääräisyyden vuoksi muutoin kuin oikeusturvakeinoja koskevan neuvonnan osalta.

Neuvonta ei koske asioita, joissa jäsen on antanut toimeksiannon muulle asiamiehelle kuin Eversheds Asianajotoimisto Oy:n juristille, ellei kyse ole asiamiehen vaihtamisesta. Sama koskee kuolinpesän tai muun vastaavan yhtymän asioita, joissa on oikeuden määräämä taikka osakkaiden ottama lakimies. Neuvonta ei koske jäsenen itse tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa hoitamaa riita-, rikos-, kantelu- tai muutoksenhakuasiaa.

Palvelun tietosuojaseloste

Eversheds Asianajotoimisto on tukenasi

Eversheds Asianajotoimisto on tukenasi yksityiselämään liittyvissä oikeudellisissa asioissa

Oletko jo Talentian jäsen?

Talentia on ammattijärjestöistä ainoa, joka tuntee sosiaalialan läpikotaisin. Liity nyt, yli 26 000 sosiaalialan korkeakoulutettua on jo valinnut turvakseen Talentian