Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem – fyll bara i vår elektroniska anslutningsblankett.

Du kan också ansluta dig med

Du kan bli medlem i Talentia om:

 • du har avlagt en examen inom socialvård på universitet eller yrkeshögskola
 • du har avlagt en examen inom socialvård på institutsnivå
 • du är högskolestuderande inom socialvård
 • du har avlagt eller avlägger någon annan lämplig högskoleexamen, till exempel med huvudämnet socialpsykologi, sociologi, socialförvaltning, socialgerontologi, social rehabilitering, pedagogik eller ungdomsarbete.

För mer information om Talentias medlemskriterier, kontakta organisationchef Janne Seppälä, janne.seppala@talentia.fi.

Vanliga examina bland Talentiamedlemmar är:

 • Magisterexamen (magister i samhällsvetenskaper eller politices magister, som omfattar eller har kompletterats med fördjupade studier i socialarbete).
 • Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård (socionom YH, geronom YH, rehabiliteringshandledare YH samt samhällspedagog högre YH-examen).
 • Examen inom socialvård på institutsnivå (socialpedagog, socialhandledare, handledare inom socialvården, handledare för utvecklingshämmade).
 • Barnträdgårdslärare/kandidat- och magisterexamen i pedagogik.

För att byta från en annan fackförening och/eller arbetslöshetskassa till Talentia, gör så här:

 • Fyll i Talentias medlemsansökan. Om du vill att Talentia meddelar din tidigare fackförening/arbetslöshetskassa, kryssa i ansökningsformulärets fullmaktsruta. Ange namnet på din tidigare fackförening/kassa i din medlemsansökan.
 • Veckorna som räknas till arbetsvillkoret flyttar med dig från din föregående fackförening/arbetslöshetskassa, förutsatt att uppehållet mellan medlemskapen inte är längre än 30 dagar.
 • Om du vill kan du själv säga upp dig från din tidigare fackförening/kassa.

Kontaktperson

Janne Seppälä

Organisationschef
Organisations- och föreningsverksamhet, medlemsservice, medlemsundersökningar och –utredningar, enhetsförman
09 3158 6030