Tavoitteena entistä houkuttelevampi Talentia

Kuinka tyytyväisiä Talentian jäsenet ovat järjestön palveluihin ja etuihin? Mitä etuja kaivataan lisää? Entä miten nuoret saataisiin innostumaan ammattiyhdistystoiminnasta? Muun muassa näihin asioihin paneudumme Talentian järjestötoimikunnassa.

Toimikunnan tehtävänä on käsitellä ja valmistella Talentian järjestöllisiä asioita ja tehdä aloitteita järjestötoiminnan kehittämiseksi. Kaudella 2021−2022 agendallamme ovat järjestövalmius, jäsenhankinnan ja -pidon kehittäminen, jäsenetujen ja -palveluiden kehittäminen, jäsenviestintä ja liiton järjestölliset asiat ja sääntöasiat.

Uusi järjestötoimikunta kokoontui helmi- ja toukokuussa. Talentian hallitus nimesi toimikuntaan edustajat yhdistyksien ehdotuksista. Edustajia valittaessa huomioon otettiin maantieteelliset seikat, erilaiset koulutustaustat sekä järjestökokemus.

Talentialla on noin 26 000 jäsentä, jotka ovat jakautuneet laajasti eri alueille, joten järjestötoimikunnan kokoonpano on sopiva sekoitus kaikkea edellä mainittua. Toimikunnan kokoonpanoon voit tarkemmin tutustua tästä >> Talentian järjestötoimikunta

Menestyvä järjestö tuntee jäsentensä tarpeet

Jäsenten etujen ajaminen on järjestön tärkein tehtävä. Siinä menestyminen mitataan sillä, kuinka hyvin tunnemme jäsentemme tarpeet.

Esimerkiksi Talentian jäsentyytyväisyyskyselyt tulevat järjestötoimikunnan käsittelyyn. Keväällä perehdyimme 2020 jäsenetu- ja palvelukyselyn tuloksiin, joista kävivät ilmi jäsenten arviot Talentian jäseneduista ja -palveluista. Lisäksi kysely antoi tietoa muun muassa siitä, miten jäsenet arvioivat hommien hoituvan niin Talentian toimistolla kuin alueilla, yhdistyksissä.

Jäsenhankinnan ja jäsenpidon kehittäminen on aina ajankohtainen ja pohdittava aihe. Ammattiyhdistysliikkeen ei enää katsota houkuttelevan nuoria, joten millä keinoin nuoret saataisiin liittymään liittoon? Tai miten saisimme vielä Talentiaan kuulumattoman alan ammattilaisen liittymään järjestöön? Erilaiset järjestökentällä tapahtuvat muutokset tuovat myös omia haasteitaan liiton jäsenhankintaan ja jäsenpitoon.

Aiempi järjestötoimikunta aloitti koostaa toimintakorttia, jonka tarkoitus on tukea Talentian yhdistysten toimintaa. Jatkamme työskentelyä sen parissa.

Olemme lisäksi tiedostaneet, että meidän on käsiteltävä koronaa ja sen vaikutuksia yhdistystoimintaan. Tulossa on myös liittovaltuuston opiskelijavaalit.

Hyvinvointialueiden myötä yhdistyksiemme alueellista organisoitumista ja sääntömuutostarpeita käsitellään järjestötoimikunnan kokouksissa. Järjestövalmiusasiat ovat ajankohtaisia järjestötoimikunnassa syksyllä ja ensi keväänä, kun työehtosopimuksia on päättymässä.

Järjestötoimikunta jatkaa kokoustamisiaan heti syyskuun alussa. Tarkoituksenamme on viestiä ajankohtaisia kuulumisiamme muutaman kerran vuodessa.

Yhdistystoiminnan muuttuminen on jatkuva kehityksen kohde some- ja digiaikana. On hyvä pohtia, miten aktiivien osallistuminen erilaisissa ryhmissä ja sosiaalisen median alustoilla saataisiin pysyvämmäksi osaksi Talentian toimintaa ja toimikuntia.

Jos sinulla on siis meille järjestötoimikuntaan terveisiä, niin kerrothan niistä.

Markus samuli Virtanen

Talentian järjestötoimikunnan puheenjohtaja, Talentian hallituksen jäsen