Työhyvinvointi ja työturvallisuusosaaminen haltuun jo opintojen aikana

Laadukas korkeakoulututkinto ja työntekijöiden mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen takaavat sosiaalihuollon kehittymisen asiakasturvallisesti ja ammattieettisesti.

Sosiaalialan kasvavat osaamisvaatimukset, monialaisen ja -paikkaisen työn lisääntyminen sekä digitalisaatiokehitys vaativat sen, että työhyvinvointi- ja työturvallisuusosaaminen on sisällytettävä jo sosiaalialan korkeakoulutettujen tutkintokoulutukseen. Osaamista ei voi jättää opiskelijoille hankittavaksi joko harjoitteluissa tai vasta työelämään siirtyessä.

Opiskelijalla tulee olla jo mielellään ennen ensimmäistä harjoitteluaan tunne siitä, että hän hallitsee perustiedot omasta työturvallisuudestaan. Näin mahdollisen työturvallisuutta uhkaavan tilanteen käsittely sekä työturvallisuusriskeihin liittyvä ennakointi on helpompaa.

Sosiaalialan työ on vastuullista mutta kuormittavaa

Sosiaalialan asiakastyö on vastuullista mutta myös kuormittavaa asiantuntijatyötä. Talentian 2019 teettämästä Vastavalmistuneiden urapolkuselvityksestä käy ilmi, että 3,2/5 vastaajista piti työtään henkisesti liian kuormittavana.

Sosiaalialan työ on moniulotteista ja riippuvaista monesta muustakin tekijästä kuin työntekijästä itsestään. Työssä on erityispiirteitä, jotka työsuojelussa on otettava huomioon. Kuormittavuutta lisäävät esimerkiksi psykososiaalinen kuormitus, suuri työmäärä ja väkivallan uhka. Talentian 2016 teettämän tutkimuksen mukaan joka kuudes sosiaalialan korkeakoulutettu kokee työssään väkivaltaa tai sen uhkaa.

Kun sosiaalialan asiantuntijat voivat työssään hyvin ja pystyvät kehittämään työtään, turvaa se sosiaalisesti kestävää kehitystä ja lisää hyvinvointia myös yhteiskunnan haavoittuvimmille jäsenille. Hyvinvoivat työntekijät edistävät asiakkaiden osallisuutta palveluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä, mikä vahvistaa palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

Saana Simonen