Sosiaalityöntekijä ei ole oikea henkilö antamaan lisätietoa asiakasmaksuista

Heinäkuun alussa asiakasmaksulakiin tulleet muutokset parantavat asiakkaan asemaa. Kunnissa on pidettävä huolta siitä, että asiakkaat saavat asianmukaiselta taholta lisätietoa asiakasmaksuista. Sosiaalityöntekijä se ei voi olla.

Laki laajentaa maksuttomia sosiaali- ja terveyspalveluita ja kohtuullistaa maksuja. Tavoitteena on varmistaa, ettei asiakkaiden tarvitsisi turvautua toimeentulotukeen selviytyäkseen asiakasmaksuista. Tämän vuoksi laissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen.

Kunnan velvollisuus on antaa asiakkaalle tietoa maksujen huojentamista koskevasta sääntelystä. Asiakkaan on saatava tietoa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa, sen yhteydessä tai viimeistään maksua perittäessä.

Asiakkaalle on myös kerrottava sen tahon yhteystiedot, jolta hän voi tarvittaessa pyytää lisätietoja asiakasmaksuista. Tietoa voisi hallituksen esityksen mukaan antaa esimerkiksi asiakasmaksupäätöksiä käsittelevä kunnan yksikkö tai sosiaalityöntekijä. Kunta voi päättää tästä itse.

Sosiaalityöntekijöitä ei voi kuormittaa uusilla tehtävillä

Tässä tulemme ongelmaan: Sosiaalityöntekijöitä ei voi enää kuormittaa uusilla tehtävillä, nykyisissäkin on jo tarpeeksi. Tästä olemme johdonmukaisesti viestineet päättäjille eduskuntaan ja ministeriöön.

Tarkoituksenmukainen asiakasmaksuista lisätietoa antava taho on kunnassa asiakasmaksupäätöksiä käsittelevä yksikkö. Siellä on tehtävän vaatimaa erityisosaamista.

Jos asiakkaat tarvitsevat kokonaisvaltaista sosiaalihuollon ammatillista arviointia tai sosiaalihuollon palveluja, voivat asiakasmaksuja käsittelevät yksiköt ohjata heidät sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen asiakkaiksi.

Olemme samaa mieltä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kanssa siitä, että kuntia ja kuntayhtymiä on koulutettava ja ohjeistettava asiakasmaksujen kohtuullistamista koskevan sääntelyn soveltamisessa. Näin voidaan varmistaa asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu ja vähentää toimeentulotuen käyttöä asiakasmaksujen vuoksi.

Kunnat ja kuntayhtymät on kuitenkin ohjattava huolehtimaan siitä, että lisätietoja asiakasmaksuista antaa jokin muu taho kuin sosiaalityöntekijä.

Asiakasmaksuista tarvitaan kokonaisuudistus

Asiakasmaksuista on valmisteltava kokonaisuudistus toistuvien osittaisuudistusten sijaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tässä samalla linjalla kanssamme. Kokonaisuudistuksessa on arvioitava myös tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen yhteiselle maksukatolle samoin kuin maksujen suhde muuhun sosiaaliturvaan.

Kokonaisuudistukseen tulee liittää myös maksukaton seurantavelvollisuuden siirtäminen asiakkailta sote-palveluista järjestämisvastuussa oleville maakunnille.

Talentian uutisia aiheesta:

Sosiaalityöntekijöille ei tule antaa asiakasmaksulailla epätarkoituksenmukaisia tehtäviä
Talentia kannattaa maksukaton laajentamista asiakasmaksulaissa

Jaana Manssila

Talentian erityisasiantuntija