Sosiaalityöntekijöille ei tule antaa asiakasmaksulailla epätarkoituksenmukaisia tehtäviä

Talentia kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin ehdotettuja muutoksia, joilla asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan korostettaisiin.

Lisäksi Talentia suhtautuu myönteisesti siihen, että asiakkaalle olisi ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä annettava ymmärrettävällä tavalla joko suullisesti tai kirjallisesti tieto maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Samassa yhteydessä asiakkaalle olisi annettava lisätietoja antavan tahon yhteystiedot.

Lakiluonnoksessa lisätietoja antavina tahoina mainitaan asiakasmaksupäätöksiä käsittelevä kunnan yksikkö tai sosiaalityöntekijä. Kunnalla itsellään olisi mahdollisuus päättää, mikä taho olisi tarkoituksenmukainen.

Talentia painottaa, että tarkoituksenmukainen taho on juuri kunnassa asiakasmaksupäätöksiä käsittelevä yksikkö. Asiakasmaksuja käsittelevät yksiköt voivat ohjata asiakkaita sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen asiakkaiksi silloin kun heidän tilanteessaan tarvitaan kokonaisvaltaista sosiaalihuollon ammatillista arviointia. Talentia ei hyväksy näiden tehtävien osoittamista lailla sosiaalityöntekijöille.

– Sosiaalityöntekijöille ei tule antaa asiakasmaksulainsäädännöllä uusia epätarkoituksenmukaisia tehtäviä yleisinä asiakasmaksuihin liittyvinä neuvonantajina, Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa sanoo.

Sosiaalityöntekijät ovat tutkimusten mukaan voimakkaasti kuormittunut ammattiryhmä, joiden työmäärää on kevennettävä. Lisäksi on otettava huomioon sosiaalityöntekijöiden saatavuushaasteet. Talentia katsoo, että osaamiseen nähden epätarkoituksenmukaiset uudet tehtävät eivät lisää ammatin houkuttelevuutta. Vastavalmistuneista sosiaalityöntekijöistä peräti kolmannes on ilmoittanut harkitsevansa alan vaihtoa.

> Talentian lausunto

Lisätietoja:

Työelämäasioiden päällikkö
Marjo Varsa
puh. 09 3158 6022