Kentällä odotetaan sotea

Kahlasin nopeasti läpi yli 650 sivua sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnosta sote-laeista. Muutoksia hallituksen esitykseen on kymmenittäin.  Aikataulut eivät ole pitäneet hallituksen valmistelussa eivätkä eduskuntakäsittelyssä. Onkin epävarmaa, että läpäiseekö luonnos perustuslakivaliokunnan ja saadaanko kaikki lait hyväksyttyä ennen eduskuntavaaleja. Arvioni on, että asia on seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa pöydällä, oli sote-lait hyväksytty tai ei.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksen muutokset antavat maakunnille mahdollisuuden jatkaa toimintaansa liikelaitoksena. Sote-keskukset tosin erkaantuvat kokonaisuudesta ja pitävät sisällään vain terveydenhuollon. Ne olisivat terveyskeskuksia, joissa sosiaalihuollosta on mukana ainoastaan neuvonta ja ohjaus.

Sote-keskusten sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus esitetään annettavaksi sosiaalihuollon laillistetuille ammattihenkilöille.

Talentian jäsenten kannalta näyttää siltä, että he jatkavat kuntien ja kuntayhtymien sijaan julkisena palveluna toteutettavissa maakunnan liikelaitoksissa.  Varhaiskasvatus ja oppilashuolto jäävät kuntiin.

Sote-keskusten sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus esitetään annettavaksi sosiaalihuollon laillistetuille ammattihenkilöille. Tältä osin Talentian jäsenten tulevaisuus ei ole uhattuna, työpaikat säilyvät.

Uuttakin tulee mm. henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelien muodossa. Organisaatiot ja tehtävät voivat muuttua. Palkat harmonisoidaan – ei heti, mutta kohtuullisessa ajassa. Palkkojen harmonisoinnista tarkempi sopiminen jää ammattiliittojen ja Kuntatyönantajat KT:n neuvottelujen varaan.

Osa maakunnista ei ole jäänyt odottelemaan eduskunnan ratkaisuja, vaan on muodostanut maakunnan kokoisia sote-kuntayhtymiä. Pisimpään ovat toimineet Kainuu ja Etelä-Karjalan Eksote. Soite Keski-Pohjanmaalla, Siun sote Pohjois-Karjalassa ja Essot sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ovat päässeet alkuun toiminnassaan. Kaksi uutta kuntayhtymää, Keski-Uusimaa ja Kymenlaakso, aloittaa ensi vuoden alussa.

Olen vieraillut kaikissa edellä mainituissa kuntayhtymissä, viime kuukausina Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Olen kokenut, että kentän tunnelmat ovat moninaiset. Maakunta- ja sote-valmistelua on tehty paljon ja tunnelma on odottava.

Toteutuneissa kuntayhtymähankkeissa henkilöstö- ja organisaatioasiat, johtaminen sekä palkkojen harmonisointi ovat aiheuttaneet tyytymättömyyttä. Kuntayhtymien talous on kiristynyt, mikä on näkynyt mm. resurssien puutteena ja sosiaalitakuiden rikkomisena. Päijät-Hämeessä aloitettiin yt-neuvotteluilla. Eksotessa on tulossa ylitystä kuntien antamasta rahoituksesta ja Siun Sotessakin rahat ovat olleet tiukalla.

Huoli soten rahoituksen riittävyydestä on aito.

Kokemukseni mukaan huoli soten rahoituksen riittävyydestä nyt ja tulevaisuudessa on aito. Sote-palvelujen siirtäminen kunnista isompiin, maakunnan kokoisiin kokonaisuuksiin on ollut ja on jatkossakin ihan tarpeeksi iso muutos hallittavaksi. Tämä muutos pitäisi tehdä ensin – ja hyvin. Vasta sen jälkeen voidaan ottaa valinnanvapautta sisään kokeillen, harkitusti ja asteittain. Kun sote saadaan toimimaan, on muiden tehtävien uudistamisen aika.

Sote-integraation toteuttaminen nyt käsittelyssä olevassa mallissa on epävarmaa. Ainakaan se ei toteudu perusterveydenhuollon tasolla sen jakaantuessa yksityisiin ja maakuntien sote-keskuksiin, jotka ovat tosiasiallisesti terveyskeskuksia.

Nähtäväksi jää tuleeko sote, milloin ja missä muodossa.

Tero Ristimäki

Talentian puheenjohtaja