Vahva ammatissa -koulutukset


Vahva ammatissa -koulutuksissa Talentian opiskelijajäsenet pääsevät oppimaan ammattijärjestötoiminnasta ja -kentästä sekä kehittämään omia työelämätaitojaan.

Vahva ammatissa -koulutukset ovat avoimia kaikille Talentian opiskelijajäsenille. Koulutuksissa pääsee oppimaan ammattijärjestötoiminnasta ja -kentästä sekä kehittämään omia työelämätaitoja. Vahva ammatissa on paikka verkostoitua sosiaalialan tulevien ammattilaisten kesken!

Vahva ammatissa -koulutusta kehitetään, ja pääsemme toivottavasti toteuttamaan uudistunutta koulutusta keväällä 2021!

Vahva ammatissa -koulutus, mitä se pitää sisällään?

Vahva ammatissa -koulutuksessa saat tietoa Talentiasta, työmarkkinajärjestelmästä, järjestäytymisestä, talentialaisena toimimisesta sekä vaikuttamisesta. Koulutuksessa käsitellään myös sosiaalialan ajankohtaisia asioita Talentian asiantuntijoiden kertomana niin ammatilliseen edunvalvontaan, viestintään, ammattietiikkaan kuin työsopimusasioihin liittyen. Koulutukseen kuuluu myös osio esiintymiskoulutusta.

Koulutuksesta saat valmiudet toimia Talentian opiskelija-aktiivina omassa oppilaitoksessa sekä paljon tietoa, josta sinulle on hyötyä myös tulevaisuuden työelämässä.

 

Vahva ammatissa -koulutus joudutaan siirtämään vallitsevan koronatilanteen vuoksi ensi vuodelle. Koulutus pyritään toteuttamaan kevään 2021 aikana.


Luottamusmiesvalmennus, jatkoa Vahva ammatissa -koulutukselle!

Luottamusmiesvalmennus on luontainen jatkumo Vahva ammatissa -koulutukselle. Valmennuksessa saat kattavan kuvan siitä, mitä luottamusmiehenä toimiminen tarkoittaa. Valmennukseen voi osallistua hyvin myös opintojen jälkeen – opiskelijastatusta ei vaadita, ja valmennukseen osallistuukin moni työssäkäyvä jäsen. Valmennuksen toteutuksesta vastaavat Talentian sopimusasiantuntijat.

Syksylle 2020 suunniteltu luottamusmiesvalmennus on jouduttu perumaan koronatilanteen vuoksi. Seuraava luottamusmiesvalmennus järjestetään keväällä 2021.

 

Ota yhteyttä Talentian opiskelijatoimintaan opiskelijatoiminta@talentia.fi mikäli haluat lisätietoja koulutuksesta!

Jaa sivu