Tiedote

Yksityisen sosiaalipalvelualan työriita jatkuu – lastensuojelulaitoksia ja päiväkoteja lakkoon

Yksityinen sosiaalipalveluala on edelleen ilman uutta työehtosopimusta. Tämä tarkoittaa, että huomenna 31.5. alkavat lakot yksityisissä päiväkodeissa ja lastensuojelulaitoksissa. Ylihuomenna 1.6. alkaa lakko palveluasumisen kohteissa. Lakot rajautuvat Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueille.

Talentia on päättänyt myös uudesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka alkaa 30.5. klo 13 ja päättyy 14.6. klo 15.

– On epäoikeudenmukaista, että samasta työstä maksetaan yksityisellä puolella reippaasti huonommin kuin julkisella sektorilla. Esimerkiksi yksityisissä päiväkodeissa varhaiskasvatuksen työntekijöiden kuukausipalkat voivat olla satoja euroja pienemmät kuntiin verrattuna, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Työstä olisi maksettava sen vaativuutta vastaavaa palkkaa. Esimerkiksi lastensuojelulaitosten työntekijöistä 94 prosenttia pitää palkkaansa liian matalana työn vaativuuteen nähden. Heistä peräti 74 prosenttia harkitsee työpaikan vaihtoa, ja tärkeimpänä syynä siihen on palkkaus. (Lapsen vuoksi: Lastensuojelun laitoshoidon vetovoimatekijät ja alalta työntävät tekijät )

– Lastensuojelulaitosten työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi, mutta heitä kuormittaa heikko palkkaus alan muiden ongelmien lisäksi. Tämä ajaa työntekijöitä vaihtamaan työpaikkaa. Kun työntekijät vaihtuvat usein, ei luottamusta lapsen ja aikuisen välille ehdi syntyä. Tämä vaikuttaa suoraan lasten hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteeseen, Karsio sanoo.

Työntekijöiden vaihtuvuus tulee myös kalliiksi työnantajalle. Palkkakuilun kasvaminen yksityisen ja julkisen sektorin palkkojen välillä syventäisi alan ongelmia ja heikentäisi palvelujen laatua. Työvoimapulasta kärsiville sote-alalle ja varhaiskasvatukseen olisi yhä vaikeampi houkutella työntekijöitä.

Alalle tarvitaan palkkaohjelma

Talentia pyrkii työtaisteluilla saamaan vauhtia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluihin. Talentian tavoitteena on korjata sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkatasoa useampivuotisella palkkaohjelmalla. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle tavoitellaan vähintään samansuuruisia korotuksia kuin hyvinvointialueiden sote-sopimuksessa.

Lakko yksityisissä päiväkodeissa toteutuu näin:

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5.2023 klo 00.01 ja perjantain 2.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun. Lakko koskee varhaiskasvatuksen lisäksi aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa.

Työnseisaus koskee oheisiin konserneihin kuuluvien yritysten varhaiskasvatuksen toimipisteitä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueilla.

  • Norlandia
  • Verkanappulat
  • Pilkepäiväkodit
  • Touhula
  • Sateenkaari Koto

Katso tarkemmin >> lakon piirissä olevat yksityiset päiväkodit

Lakko lastensuojelun toimipisteissä toteutuu näin:

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5.2023 klo 00.01 ja lauantain 03.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun. 

Työnseisauksen piiriin kuuluu Familarin, Attendon ja Humanan kaikki tietyissä lastensuojelun toimipisteissä (21 kpl) Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella tehtävä työ, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Katso tarkemmin >> lakon piirissä olevat lastensuojelun toimipisteet

Lakko ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteissa toteutuu näin:

Työnseisaus on 28:ssa ympärivuorokautisen palveluasumisen tai palveluasumisen yksikössä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat torstain 1.6.2023 klo 00:01 ja lauantain 03.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisauksen ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaiden hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi

Katso tarkemmin >> lakon piirissä olevat kohteet

Lue tarkemmin lakoista >>

Lakossa olijat saavat lakkoavustusta

Talentia maksaa 116 euroa lakkoavustusta/lakkopäivä. Lakossa olijat voivat hakea lakkoavustusta lakon jälkeen. Lähetämme vielä erikseen ohjeet lakkoavustuksen hakemisesta.

Voit tutustua lakkoavustuksen hakemiseen myös verkkosivuillamme >> Lakkoavustuksen hakeminen

Sinulla on oikeus lakkoon

Kaikilla jäsenillä on perustuslaillinen oikeus lakkoon. Lakko on laillinen toimenpide, josta vastuun kantaa Talentia. Työnantaja ei saa kohdistaa lakkoon osallistuviin painostusta eikä kysyä, onko työntekijä osallistumassa lakkoon tai kuuluuko hän ammattijärjestöön. Tämä tulkitaan lakon murtamiseksi.

Lakko-oikeuden rajoittaminen on vakava asia ja järjestymisvapauden loukkaaminen on rikoslain mukaan rangaistava teko. Mikäli työnantajasi pyrkii rajoittamaan lakko-oikeuksiasi, ota yhteyttä Talentiaan. Työnantaja saattaa esimerkiksi johtaa tarkoituksella harhaan ja vyöryttää vastuuta sinulle.

Haemme lakolla työntekijöille parempia mahdollisuuksia auttaa ihmisiä. Palvelut heikentyvät, jos alalla ei pysy hyviä ja koulutettuja työntekijöitä kehnojen työehtojen tai palkkauksen takia.

Nyt on aika olla jämäkkä ja vaikuttaa oman alan työehtoihin! Viime vuonna saimme kunta-alalle ja hyvinvointialueille hyvän sopimuksen ja palkkaohjelman. Tähän ei olisi päästy ilman työtaisteluita.

Talentian jäsenyys suojaa ja velvoittaa sinua

Talentia on tehnyt päätöksen lakkoon osallistumisesta, joten vastuu on liitolla. Sinulle ei saa tulla seuraamuksia siihen osallistumisesta.

Sinun on toimittava liittosi päätöksen mukaisesti. Kaikenlainen lakon alainen työ on kiellettyä.
Jos teet lakon alaista työtä, toimit työtovereitasi vastaan työnantajan eduksi. Lakon rikkomisesta voi olla seurauksena liitosta erottaminen. Liitto voi myös asettaa karenssin, jonka jälkeen voi hakea uudelleen liiton jäseneksi.