Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa käsiteltiin palkkatavoitteita

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelut jatkuivat 14.3. Neuvotteluissa syvennyttiin tämän vuoden palkankorotusesityksiin.

Talentiaa edustaa neuvotteluissa neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa. Hänen mukaan edistystä ei vielä tapahtunut, vaan osapuolten näkemykset palkankorotusten tasosta ja rakenteesta eroavat edelleen jossain määrin toisistaan.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen mukaan 2023 on ns. optiovuosi. Se tarkoittaa, että työehtosopimus on voimassa 30.4.2024 asti, jos neuvotteluosapuolet pääsevät sopuun palkankorotuksista määräaikaan mennessä. Jos sopua ei saada aikaan maaliskuussa 2023, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 30.4.2023.

Talentia tavoittelee yksityiselle sosiaalipalvelualalle tänä vuonna vähintään samansuuruisia korotuksia kuin kuntasektorilla, mukaan lukien kuntasektorin palkkaohjelman korotukset.

Seuraavan kerran neuvotteluosapuolet tapaavat 21.3.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolelta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.