Tiedote

Yksityiselle terveyspalvelualalle syntyi uusi työehtosopimus

Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajapuolta edustava Hyvinvointialan liitto ovat solmineet uuden työehtosopimuksen yksityiselle terveyspalvelualalle. Talentia kuuluu Terveyspalvelualan Unioniin.

Sopimuskausi on kaksivuotinen ja se on voimassa 1.5.2022–30.4.2024.

Palkankorotuksia tänä ja ensi vuonna

Työntekijät saavat henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihinsa 2,0 prosentin yleiskorotuksen 1.10.2022 alkaen. Myös taulukkopalkkoja korotetaan 2,0 prosenttia 1.10.2022 alkaen.

Palkankorotuksia on luvassa ensi vuonnakin. Työntekijöiden henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin ja taulukkopalkkoihin tulee 1,9 prosentin korotus 1.6.2023 alkaen.

Jos verrokkialojen (teknologiateollisuus ja kemian perusteollisuus) 1.7.2022 jälkeen sopimien työehtosopimusten korotustaso ylittää 1,9 prosentin, lisätään ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia yleiskorotukseen. Lisäksi 30 prosenttia jaetaan paikallisena eränä, kuitenkin enintään 0,4 prosenttia paikalliseen erään ja loput yleiskorotuksena.

Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaetaan 1.6.2023 ainoastaan 1,9 prosentin yleiskorotus. Verrokkialojen palkkaratkaisujen mukainen mahdollinen ylittävä osa jaetaan yleiskorotuksena 1.11.2023.

Luottamusmiehiä yhä useampaan työpaikkaan

Työntekijäpuoli sai neuvotteluissa merkittävän voiton, sillä sopimuksen soveltamisalaa koskevia määräyksiä kevennettiin. Työehtosopimusta sovelletaan niihin HALI:n jäsentyönantajiin, joiden palveluksessa olevista työehtosopimuksen piiriin kuuluvista työntekijöistä 18 prosenttia (ennen 23) tai 50 työntekijää (ennen 80) kuuluu unionin jäsenjärjestöön.

– Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on mahdollista saada useampaan työpaikkaan Terveyspalvelualan Unioniin kuuluvia luottamusmiehiä, sanoo Talentian neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen.

Perhevapaauudistus sisällytetty sopimukseen

Sopimuksessa on otettu huomioon perhevapaauudistus: sopimus sisältää 40 päivän palkallisen raskausvapaan ja 32 arkipäivän palkallisen vanhempainrahakauden.

Työehtosopimuksen kaikki paikalliseen sopimiseen liittyvät määräykset koottiin erilliseksi liitteeksi sopimusmääräysten soveltamisen helpottamiseksi.
Sopimuksessa on täsmennettyjä kirjauksia erityistekijälisistä. Ne koskevat lisien soveltamisperiaatteita, perusteita ja määriä. Lisäksi täsmennettiin sairausajan palkkaoikeutta työtapaturman aiheuttamasta sairaudesta. 90 päivän palkkaoikeus on näissä tapauksissa sidottu työnantajan saamaan ansionmenetyskorvaukseen.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työskentelytiloista ja välineistä sovittiin tarkentava kirjaus. Työsuojeluvaltuutetun ja työnantajan yhteistyöstä annettiin selventävä kirjaus työnantajan kanssa tehtävän yhteistyön periaatteista ja sisällöstä.

Työryhmät pureutuvat muun muassa työhyvinvointiin ja palkkoihin

Sopimuskaudelle perustettiin kaksi työryhmää. Työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä keskittyy neuvottelukulttuurin ja työehtosopimustoiminnan kehittämiseen.

Muina teemoina ovat työehtosopimuksen sisällön ja rakenteen kehittäminen, paikallisen sopimisen mahdollisuuksien edistäminen ja ongelmakohtien ratkaisu, työpaikan hyvät käytänteet ja suositukset sekä työhyvinvointi.

Palkkatasotyöryhmä seuraa sote-sektorin palkkakehitystä ja tekee arvioita alan palkkatason kilpailukyvyn säilyttämiseksi.