Uutinen

Virheellinen työpaikkailmoitus – Osallistu talkoisiin!

Talentian tiedossa on tapauksia, joissa työnantajan rekrytointi-ilmoituksessa sosionomin tehtäviin haetaan esimerkiksi lähihoitajaa, sairaanhoitajaa tai toimintaterapeuttia. Tällaisia ilmoituksia ovat olleet esimerkiksi haut, joissa työntekijältä edellytetään lähihoitajan/sosionomin tai lähihoitajan/sosionomin/sairaanhoitajan, sosionomi/sairaanhoitajan tutkintoa tai soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan tutkintoa.

Talentian on ollut asian osalta yhteydessä Valviran ja Avin valvontaviranomaisiin, eri työnantajajärjestöihin sekä lähestynyt työpaikkailmoituksissa olevia yhteyshenkilöitä.

Jotta virheellisistä työpaikkailmoituksista päästään eroon, tarvitaan kuitenkin kaikkien sosionomien aktiivisuutta ja talkoohenkeä, sillä ongelma on varsin yleinen ja valtakunnallinen.

Olemme valmistelleet lomakkeen, josta saat poimittua helposti työnantajalle kohdistettavan sopivan ydinviestin. Kun siis näet virheellisen ilmoituksen, kerro asiasta ilmoituksessa mainitulle taholle viestipohjaamme käyttäen ja olet mukana tekemässä oikeudenmukaisempaa rekrytointia. Kiitos avustasi!

>> Puutu virheellisiin työpaikkailmoituksiin (Word)

>> Lähetä sähköposti työnantajalle tästä

Vain laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö voi toimia sosionomin tehtävissä

Muistutamme, että sosionomin tehtävä edellyttää sosiaalihuollon laillistettua ammattihenkilöä. Lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö. Sairaanhoitaja puolestaan on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitoimintaa ohjaavat kummallakin alalla omat ammattioikeuksia, vastuita ja valvontaa koskevat lakinsa. Rekrytointi-ilmoituksissa mainitut ammattinimikkeet eivät ole rinnastettavissa vastuun ja vaativuuden osalta toisiinsa.

Palveluiden tuottajien tulee rekrytoinneissaan huomioida lainsäädännön tarkoitus ja varmistaa, että ammattihenkilöiden rekrytointi tapahtuu asianmukaisella tavalla. Palveluiden järjestäjän velvollisuus on omalta osaltaan valvoa alueellaan toimivia palveluntuottajia sekä ohjata lainmukaiseen toimintaan. Vain näin voidaan turvata lakien edellyttämät laadukkaat, asiakasturvalliset sosiaalipalvelut.

Lisätietoa:

Työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa
marjo.varsa@talentia.fi,
puh. 09 3158 6022