Uutinen

Viisipäiväinen vuosilomalaskenta – mitä se tarkoittaa?

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ja yksityisellä terveyspalvelualalla siirrytään vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6 pv/vko) lomapäivälaskentaan (5 pv/vko) 1.4.2022 alkaen ansaittavissa vuosilomissa, ellei työnantajakohtaisesti päätetä jo aiemmasta voimaantulosta.

Lauantaipäivien laskennasta luovutaan ja vuosilomaa kuluttavat vain maanantain ja perjantain väliset päivät (lukuun ottamatta työehtosopimuksissa mainittuja arkipyhiä).

Kyseessä on ennen kaikkea tekninen muutos, eli työntekijän loman määrä ei pitene eikä lyhene.

Esimerkki: Työntekijä X:lle kertyy nykyisen vuosilomalaskennan mukaan 30 lomapäivää. Lukuun on laskettu lauantaipäivät, jotka ovat arkipäiviä. Lomakaudella 2023 lomapäiviä on uuden viisipäiväisen vuosilomalaskennan mukaan 25.

– Lomapäiviin ei siis enää lasketa lauantaipäiviä mukaan. Käytännön ero aiempaan on siinä, ettei työnantaja voi enää – pidettäessä lomaa pätkissä – pelata lauantaipäivillä, sanoo Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa.

Esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä haluaa pitää vuosilomaa keskiviikosta alkaen loppuviikon ajan, työnantaja on katsonut vuosilomasta kuluvan neljä päivää eli laskenut lauantaipäivän kuluttavan lomaa. Vuonna 2023 kesäkaudella tällaisessa tilanteessa vuosilomaa kuluu vain kolme päivää.

– Muutos helpottaa lomapäivien kulumisen laskentaa erityisesti silloin, kun työntekijä pitää lomaa useissa lyhyemmissä jaksoissa. Enää ei voi syntyä tilanteita, joissa lauantait, jotka muutenkin olisivat työntekijän vapaapäiviä, kuluttaisivat lomaa, Kangasmaa sanoo.

Nykyisessä ja vielä pari vuotta voimassa olevassa vuosilomalaskennassa esimerkkitapauksen työntekijä X:n 30 päivän vuosilomaan sisältyy viisi lauantaipäivää eli lomaa kuluu maanantain ja lauantain välinen aika eli kuusi päivää joka viikko. Hän on toisin sanoen viisi viikkoa vuosilomalla, sunnuntait kun eivät kuluta vuosilomapäiviä. Myöskään mahdollisia vuosiloman aikaan osuvia arkipyhiä ei luonnollisestikaan lueta vuosilomaa kuluttaviksi.

Lomakautena 2023 kalenteriajassa laskettuna loman pituus on täsmälleen sama, vaikka työntekijä X:llä on silloin vain 25 vuosilomapäivää. Mutta kun vain maanantain ja perjantain väliset päivät kuluttavat vuosilomaa, niin hän on myös tuolloin viisi viikkoa lomalla.

Kuntasektorilla vastaavanlainen muutos vuosilomalaskennassa tehtiin jo vuosia sitten. Nyt muutos tehdään myös yksityisellä sektorilla.

Lue Lisää: Yksityinen sosiaalipalveluala; vuosilomamääräykset