Kannanotto

Vastuu varhaiskasvatuksen suunnittelusta kuuluu myös sosionomille

Talentia vaatii, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin kirjataan selkeästi varhaiskasvatuksen sosionomin ja opettajan vastuut. Molemmilla ammattiryhmillä pitää olla yhtäläinen vastuu varhaiskasvatuksen suunnittelemisesta ja toteutuksesta.

Opetushallitus päivittää parhaillaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, joissa lähtökohtana on uusi varhaiskasvatuslaki. Työn on tarkoitus valmistua ensi syksynä.

– Sosionomien erityisosaamista ei saa nyt sivuuttaa, kuten kävi varhaiskasvatuslakia uudistettaessa. Varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaamista on varhaiskasvatuksen suunnitteleminen ja toteutus. Siksi vastuu varhaiskasvatuksesta pitää olla myös sosionomilla, ei vain opettajalla, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Katajisto muistuttaa, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostavat muun muassa osallisuutta, toiminnallisuutta, dialogisuutta ja yhteisöllisyyttä. Niihin sosionomeilla on koulutuksen tuomaa vahvaa osaamista.

– Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on korostettava koko varhaiskasvatuksen henkilöstön ja monialaisen verkoston yhteistyötä. Laadun takaa hyvin toimiva yhteistyö, jossa kaikkien osaamista arvostetaan ja hyödynnetään, Katajisto sanoo.