Tiedote, Uutinen

Varhaiskasvatuksen työnantajien huolehdittava henkilöstön turvallisuudesta

Varhaiskasvatuksen kentältä on kantautunut, että työnantajat eivät huolehdi työntekijöiden turvallisuudesta monilla työpaikoilla nyt korona-aikaan. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia korostaa työnantajan vastuuta työntekijöiden suojelemisessa.

– Työnantajan velvollisuus on huolehtia henkilöstön terveydestä myös poikkeuksellisen epidemian aikana, muistuttaa Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Työnantajan on suositeltavaa tehdä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Työpaikoilla on hyvä muistaa, että virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi antaa päätöksen riskiryhmiin kuuluvien laittamisesta karanteeniin. Työterveyslääkäri voi myös ottaa kantaa siihen, aiheuttaako tilanne vakavaa vaaraa työntekijälle.

Jos työn vaara- tai haittatekijöitä ei pystytä poistamaan, on käyttöön otettava vähemmän haitalliset työmenetelmät tai työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön esimerkiksi henkilönsuojaimia.

 

Päiväkotiin ei ole syytä jatkossakaan tulla sairaana

Vilkasta keskustelua on herättänyt kysymys siitä, saavatko lapset tulla päiväkotiin sairaina.

– Päiväkotiin ei ole aiemminkaan saanut tulla sairaana. Miksi siis nyt, sanoo Varsa. – Kaikenlaiset infektiokierteet on hyvä saada pysähtymään mahdollisimman pian. Toki ylilyöntejä pitää välttää. Esimerkiksi pelkkä lapsen aivastamien ei vielä ole sellainen merkki, josta kannattaa tehdä kovin pitkälle vietyjä päätelmiä.

– Työpaikalla on syytä käydä keskustelua työntekijöiden ja johdon välillä, miten poikkeustilanteet kussakin yksikössä hoidetaan, Varsa toteaa.

Talentia on myös huolissaan siitä, miten vähän useilla työpaikoilla on otettu työsuojelu ja työsuojelun keinot käyttöön työntekijöiden suojelemisessa. Työsuojelun valvova viranomainen on aluehallintovirasto, joka antaa myös ohjeita ja neuvoja työsuojelusta huolehtimiseen.

>> Tutustu tarkemmin Talentian koronavirusohjeisiin

>> Tutustu opetus- ja kulttuuriministeriön uudistettuihin suosituksiin opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille